Andrzej Duda

16 stycznia 2008 roku został powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Urodzony 16.05.1972 r. w Krakowie.

 

Wykształcenie:

  • 24.01.2005 - Stopień doktora nauk prawnych (specjalność: prawo administracyjne) nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie po obronie pracy doktorskiej pt.: “Interes prawny w polskim prawie administracyjnym” w dn. 06.12.2004 roku;
  • 1991-1996 - Wykształcenie wyższe – studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończone obroną pracy magisterskiej pt.: „Wywłaszczenie nieruchomości pod budowę autostrad płatnych” w Katedrze Postępowania Administracyjnego UJ;

Przebieg pracy zawodowej:

  • 2006-2007 - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
  • od 1997 - pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa i Administracji UJ - od 2002 Katedra Prawa Administracyjnego UJ, wcześniej - Katedra Postępowania Administracyjnego UJ
  • 1997-2006 – świadczenie usług doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych (w szczególności zagadnienia administracyjno-prawne związane z organizacją i przebiegiem inwestycji budowlanych).

Języki: dobra znajomość j. angielskiego, bierna j. rosyjskiego i j. niemieckiego.

Żonaty, ma córkę.