Bożena Borys-Szopa

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W latach 1998-2002 sprawowała funkcję przewodniczącej Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, a od 2002 r. była jej wiceprzewodniczącą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Legislacji. Laureatka Nagrody Pro Labore Securo, przyznawanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy za wybitne zasługi w służbie publicznej na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy oraz Nagrody Państwowej Inspekcji Pracy im. Haliny Krahelskiej za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony pracy. Autorka licznych publikacji na temat uprawnień pracowniczych oraz nadzoru nad warunkami pracy w Polsce i krajach UE. Aktywna uczestniczka mediacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami - znajduje się na krajowej liście mediatorów.

Od 1991 r. członek Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej “Solidarności”, a od 2002 r. wiceprzewodnicząca i sekretarz Zarządu Regionu. Wcześniej była zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. bhp w kopalni “Staszic” i PSS “Społem” w Katowicach. Od 1998 - 2006 r. również członek Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”.

W okresie od 15 marca 2006 r. do 21 sierpnia 2008 r. sprawowała funkcję głównego inspektora pracy. W grudniu 2007 r. ukończyła aplikację inspektorską, zdobywając uprawnienia inspektora pracy.

Od 1 listopada 2008 roku pełniła funkcję doradcy Prezydenta RP ds. społecznych i kontaktów z partnerami społecznymi oraz prawa pracy i bhp.

21 września 2009 roku została powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta.