Jacek Sasin - Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP

Urodził się 6 listopada 1969 r. w Warszawie. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

W latach 1995-1998 pracował w Fundacji „ Polsko-Niemieckie Pojednanie”, a w latach 1998 – 2004 w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Orzecznictwa. Jest honorowym członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji kombatanckich. Brał aktywny udział w pracach nad zmianami ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych.

W latach 2004 – 2006 pracował w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, pełniąc najpierw funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a następnie Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Śródmieście. Od 2006 do 2007 r. pełnił funkcję I Wicewojewody Mazowieckiego a następnie Wojewody Mazowieckiego. Był Wiceprzewodniczącym Regionalnego Komitetu Sterującego wdrażaniem programu ZPORR na Mazowszu i Przewodniczącym Stałej Konferencji Współpracy, monitorującej realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza. Był również członkiem Krajowego i Przewodniczącym Mazowieckiego Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Jest członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

W dniu 12 grudnia 2007 r. objął stanowisko Doradcy Prezydenta RP. Zajmował się sprawami kultury i dziedzictwa narodowego oraz administracją publiczną.

W dniu 26 listopada 2009 r. został powołany na Sekretarza Stanu i Zastępcę Szefa Kancelarii Prezydenta RP.