Maciej Łopiński

Od 23 grudnia 2005 roku pełni funkcję Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. 23 lipca 2007 r. powołany na funkcję Szefa Gabinetu Prezydenta RP.

Urodził się 19 sierpnia 1947 roku w Gdańsku. W latach 1973-77 dziennikarz „Głosu Wybrzeża” a w 1977-1981 sekretarz redakcji tygodnika „Czas”. Po wprowadzeniu stanu wojennego objęty zakazem wykonywania zawodu dziennikarskiego związał się z prasą II obiegu. Redagował „Solidarność” - Pismo Regionu Gdańskiego.

Aresztowany w grudniu 1982. Zwolniony po 3 miesiącach wrócił do działalności podziemnej. Publikował w prasie emigracyjnej – Kulturze, Zeszytach Historycznych, Kontakcie. W 1984 wspólnie z Z. Gachem i M. Wilkiem w podziemnym wydawnictwie Przedświt i w paryskiej oficynie Editions Spotkania wydał książkę „Konspira. Rzecz o podziemnej „Solidarności”.

Członek Regionalnej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności’ w Gdańsku. Uczestnik strajków w Stoczni Gdańskiej w maju i sierpniu 1988, w 1989-90 w składzie jawnego Tymczasowego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

W latach 1989-1991 redaktor naczelny „Tygodnika Gdańskiego”, w 1991-97 wiceprezes spółki Prasa Bałtycka, 1998-2002 prezes Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Od 2002 do 2005 roku pełnił funkcję prezesa Grupy Zarządzającej Pomerania S.A.

Od 1996 do 2005 uczył dziennikarstwa na studium podyplomowym Uniwersytetu Gdańskiego. Autor kilkuset felietonów, artykułów, esejów, reportaży. Laureat nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich im. Bolesława Prusa.