Małgorzata Bochenek

Od dnia 16 stycznia 2006 roku pełniła funkcję Podsekretarza Stanu. Od dnia 4 grudnia 2007 roku pełni funkcję Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Zajmuje się współpracą ze służbami odpowiadającymi za bezpieczeństwo państwa.

Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiowała też psychologię. W początku lat 90-tych pracowała w „Gazecie Krakowskiej”, gdzie była współtwórczynią działu międzynarodowego, redagowała cotygodniową kolumnę „Świat w Krakowskiej”. Brała udział w seminarium dla dziennikarzy na temat stosunków polsko-niemieckich zorganizowanym w Bonn przez Fundację Eberta, a także w programie edukacyjnym dla dziennikarzy na temat funkcjonowania Rady Europy i Unii Europejskiej.

Uczestniczyła w stypendium dla polityków i dziennikarzy zorganizowanym przez USIA w Stanach Zjednoczonych oraz w stypendium dla dziennikarzy, polityków i członków organizacji społecznych zorganizowanym przez The German Marshall Fund of the United States w Stanach Zjednoczonych. Oba stypendia miały miejsce w 1992 roku, dzięki czemu mogła obserwować prezydencką kampanię wyborczą.

W 1993 roku pracowała w Departamencie Studiów Strategicznych MON. Zajmowała się analizą sytuacji międzynarodowej. Ukończyła kurs strategiczno-obronny zorganizowany przez Akademię Obrony Narodowej.

Następnie była redaktorem odpowiedzialnym za treść merytoryczną programu publicystycznego „Pytania o Polskę” nadawanego w II programie TVP, produkowanego przez „Prasę i Film”. Współtworzyła też scenariusz do programu „Czas wielkiej zmiany. Wywiady z premierami RP od 1989 do 1993”.

Publikowała artykuły na temat polityki zagranicznej m.in. w miesięczniku „Znak”, „Tygodniku Powszechnym”, „Życiu Warszawy”, „Polityce Polskiej”, „Tygodniku Małopolska”, „Nowej Europie”.

Hobbystycznie pisała o turystyce, publikowała teksty wraz z wykonanymi przez siebie zdjęciami.

W latach 1999-2001 pracowała w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako doradca sekretarzy stanu oraz Prezesa Rady Ministrów. Zajmowała się problematyką bezpieczeństwa.

Była dyrektorem Departamentu Wydawnictw i Public Relations w Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych.

Ostatnio pracowała w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy jako doradca Prezydenta.

Mężatka, 22-letni syn jest absolwentem Uniwersytetu Genewskiego.