Władysław Stasiak - Szef KPRP

Urodzony 15 marca 1966 r. we Wrocławiu, zmarły tragicznie 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem.

Wykształcenie:

2000 r. - Udział w programie studyjnym na temat kształtowania amerykańskiej polityki bezpieczeństwa narodowego w USA.

1993 r. - Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

1992 r. - Staż zagraniczny w Dyrekcji Generalnej Policji Państwowej w MSW Republiki Francuskiej.

1989 r. - Uniwersytet Wrocławski Wydział Historii

Przebieg pracy zawodowej:

2007 - 2009 - Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

2007 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

2006 - 2007 - Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

2005 - 2006 - Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialny za nadzór nad Policją, Strażą Graniczną, Biurem Ochrony Rządu.

2002 - 2005 - Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy odpowiedzialny za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i wdrażanie wydziałów obsługi mieszkańców.

1993 - 2002 - Najwyższa Izba Kontroli, Departament Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Państwa,

15.01. 2009 - 27.07.2009 - Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

27.07.2009 - powołany na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Żonaty.

Znajomość języków obcych: biegle: angielski i francuski