2 lutego 2010 r. odbyło się pierwsze spotkanie członków Zespołu Koordynacyjnego Narodowej Rady Rozwoju.