Tytuły honorowe i odznaczenia Pierwszej Damy

 1. Tytuł i statuetka „Człowiek Otwartego Serca”, która przyznawana jest przez Kapitułę Stowarzyszenia Osób i Dzieci Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” -  listopad 2006 r.
 2. Tytuł honorowego Przyjaciela Palestyńskiego Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, który jest nadawany przez Palestyńskie Towarzystwo im. Fryderyka Chopina miłośnikom muzyki oraz promotorom kultury, literatury i sztuki - grudzień 2006 r.

 3. Wielki Krzyż dla Damy Orderu Zasługi Zakonu Maltańskiego - przyznany przez Księcia i Wielkiego Mistrza Suwerennego Wojskowego Zakonu Maltańskiego Jego Najjaśniejszej Wysokości Fra’ Andrew Willoughby Niniana Bertie 14 maja 2007 r.

 4. Tytuł honorowego „Anioła Kliniki Budzik”, który został nadany Pani Prezydentowej przez Fundację Ewy Błaszczyk „A kogo?” za zaangażowanie w budowę Kliniki „Budzik” - listopad 2007 r.

 5. Statuetka „Mecenasa Polskiej Ekologii”, która przyznawana jest przez Narodową Radę Ekologiczną za zaangażowanie w problemy ochrony środowiska - 25 stycznia 2008 r.

 6. Order Infanta Henryka z Wielką Wstęgą - przyznany przez Prezydenta Republiki Portugalskiej Pana Anibala Cavaco Silvy 2 września 2008 r.

 7. „Bursztynowa Róża” - wyróżnienie przyznawane pod hasłem „Miej serce i patrzaj w serce – przeciw obojętności” - wręczona podczas uroczystości otwarcia IX Targów Biżuterii i Zegarków Złoto Srebro Czas 3 października 2008 r.

 8. Statuetka „Złoty Klucz” przyznawana przez Fundację Krzewienia Kultury Artystycznej „MAZOWIACY” za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - wręczona podczas galowego koncertu otwarcia „Ogólnopolskiej Sceny Muzyka Niepełnosprawnego"  31 października 2008 r. 

 9. Order Ambasadora Rozwoju Profilaktyki Zdrowia w Polsce 2009 - przyznawany przez Fundację „Akademia Zdrowia i Urody”, Stałe Przedstawicielstwo ONZ w Polsce oraz Światową Organizację Zdrowia za zaangażowanie na rzecz profilaktyki onkologicznej, poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce oraz zapobieganiu krzywdzeniu i wykorzystywaniu dzieci, a także za zaangażowanie w problemy ochrony środowiska - wręczony 17 marca 2009 r.

 10. Statuetka WĘDROWCA przyznawaną przez Radę Miasta Bydgoszczy - 30 listopada 2009 r.

 11. Statuetka i dyplom „Przyjaciela Szlachetnej Paczki” przyznawanego przez Stowarzyszenie Wiosna z Krakowa za zaangażowanie w ogólnopolską akcję świątecznej pomocy przeprowadzoną przez tę organizację w grudniu 2009 r. - 16 lutego 2010 r.

 12. Medal dla „Ludzi czyniących dobro” przyznany przez Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie podczas uroczystej Gali z okazji setnych urodzin Ireny Sendlerowej w Centrum Promocji Kultury Praga Południe - 17 lutego 2010 r.