Bezpieczeństwo obywateli

Bezpieczeństwo państwa i jego obywateli to fundament bez którego Polska nie jest w stanie funkcjonować. Dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego ma ono szczególnie ważne znaczenie, ponieważ – co wielokrotnie podkreślał – bez poczucia realnego bezpieczeństwa, nie można mówić o rozwoju Polski i Polaków.

Pomoc ofiarom i ich rodzinom

Prezydent Kaczyński aktywnie angażuje się w rozwiązywanie sytuacji kryzysowych (powodzie, katastrofy, pożary). Stara się zawsze być obecny na miejscu dramatycznych wydarzeń, poznać przyczyny, skutki oraz przebieg akcji ratowniczej. Gdy jest to konieczne, wspiera działania administracji publicznej. Ma kontakt z rodzinami poszkodowanych, starając się pomóc im w trudnych sytuacjach życiowych.

Mając na względzie fakt, że państwo polskie w sposób niewystarczający opiekuje się poszkodowanymi, prezydent Kaczyński podjął inicjatywę ustawodawczą - projekt ustawy o Funduszu Pomocy Ofiarom Klęsk żywiołowych, który daje możliwość udzielania pomocy finansowej ofiarom oraz ich rodzinom. Niestety, projekt odrzucony został przez Sejm RP.

Sprawne służby mundurowe

Bezpieczeństwo Polaków to również silna, sprawna i dobrze wyposażona policja i inne służby porządku publicznego. Od początku swojej kadencji prezydent interesował się tymi zagadnieniami, wspierając uchwalenie w 2007 roku ustawy o Modernizacji Policji, SG, BOR i PSP w latach 2007- 2009. Ustawa przyjęta przez Sejm niemal jednogłośnie, była przełomem w funkcjonowaniu służb mundurowych w Polsce. Dzisiaj prezydent z niepokojem obserwuje zaniechania i przedłużanie się realizacji tego programu.

Dzięki prezydenckiej inicjatywie ustawodawczej z grudnia 2007 r. znowelizowano zapisy ustawy o Biurze Ochrony Rządu, co usprawniło funkcjonowanie tej formacji.

Ustawa antychuligańska

Dbając o bezpieczeństwo Polaków i walkę z drobną przestępczością, Lech Kaczyński rozważa skierowanie do Sejmu projektu ustawy tzw. „Ustawy antychuligańskiej”. Obniża ona wiek karalności sprawców, zaostrza środki karne, i w szczególności ma być nastawiona na zwalczanie takich zdarzeń jak bójki, wybryki chuligańskie, zakłócanie ciszy nocnej, wandalizm, czyli tych sytuacji, z którymi często się spotykamy, a państwo nie zawsze potrafi sobie z nimi poradzić.

Przykład bohaterów

Jednym z przejawów troski o bezpieczeństwo, jest troska prezydenta o tych, którzy walczyli o niepodległość Polski. To nie tylko nominacje i odznaczenia, ale również prezydencki projekt Ustawy o Korpusie Weteranów, który znalazł się w Sejmie w 2008 r. Prezydent uważa, że Ci, którzy pracują na rzecz bezpieczeństwa kraju powinni brać przykład i naśladować postawy weteranów - bohaterów narodowych.