Kultura

Prezydent Lech Kaczyński od początku kadencji poświęca dużo uwagi szeroko pojętemu obszarowi kultury. Docenia jej znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego Polski i dostrzega kłopoty, z jakimi się boryka.

Lech Kaczyński jest przekonany, że bez zdecydowanego i skutecznego zaangażowania państwa w obszar kultury, grozi jej regres. Kierując się więc troską o dobro wspólne i myśląc o przyszłych pokoleniach Polaków, popiera wysiłki służące rozwojowi kultury i sam się w nie angażuje.

Jedną ze zmian, które po objęciu urzędu prezydent wprowadził w funkcjonowaniu Kancelarii było powołanie Biura Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego. Wspomaga ono działania prezydenta w obszarze kultury, m.in. utrzymując kontakty ze środowiskami twórczymi w kraju i za granicą czy też organizując i współorganizując wydarzenia kulturalne.

Prezydent nie tylko inicjuje takie przedsięwzięcia, ale też obejmuje patronat honorowy nad wieloma projektami, których organizatorzy zwracają się z taką prośbą. Spotyka się z artystami, dyskutuje z nimi o problemach świata kultury i mediów.

Jednym z najważniejszych tematów poruszanych w rozmowach prezydenta ze środowiskami twórczymi, jest kwestia modelu finansowania polskiej kultury, w tym także mediów publicznych. Ich kondycja, misja i miejsce w życiu społeczno-kulturalnym Polski były głównymi zagadnieniami, które prezydent omawiał na organizowanych dotychczas spotkaniach z przedstawicielami świata kultury i mediów. Zawsze przy tym podkreślał, iż obowiązkiem państwa jest wspieranie mediów publicznych, również ze względu na ich walory kulturowe.

Lech Kaczyński uważa, że istnienie silnych mediów publicznych jest niezbędnym elementem funkcjonowania wspólnoty państwowej i narodowej. Podobnie, jak dobry stan innych elementów kultury, zarówno tej masowej jak i bardziej elitarnej. Bez nich bowiem nie może w dłuższej perspektywie trwać i odnosić sukcesy żadne suwerenne państwo.