Troska o środowisko naturalne

Prezydent RP od początku swej kadencji podkreśla, iż ekologia i ochrona przyrody jako dziedzictwa narodowego, są dla niego szczególnie ważne. Dlatego bierze czynny udział w spotkaniach i szczytach poświęconych problematyce zmian klimatu, która należy obecnie do grupy najważniejszych tematów dyskusji krajowych i międzynarodowych.

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego

W trosce o ochronę przyrody Lech Kaczyński powołał Zespołu do opracowania projektu ustaw regulujących status dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Białowieskiej. Jego zadaniem było wypracowanie przyrodniczo-społecznych rozwiązań dla tego obszaru, odpowiadających w sposób możliwie jak najlepszy interesom Puszczy i ludzi przy pełnym poszanowaniu dziedzictwa kulturowego oraz zróżnicowania etnicznego i religijnego tego regionu.

Efektem prac Zespołu było przygotowanie projektu trzech ustaw, zawierających nową formułę ochrony Puszczy Białowieskiej. Pakiet ten został przekazany m.in. do Ministerstwa Środowiska, które w pełni poparło potrzebę poszerzenia granic Białowieskiego Parku Narodowego.

Prezydent wielokrotnie też wyrażał także zaniepokojenie związane z ochroną równie unikatowego obszaru przyrodniczego – Doliny Rospudy.

Edukacja ekologiczna

Lech Kaczyński przykłada dużą wagę do ogólnopolskich i międzynarodowych akcji edukacyjno-informacyjnych, wierząc, że jest to skuteczny sposób promocji postaw proekologicznych.

Kancelaria Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wspólnie z Fundacją „Nasza Ziemia” zainaugurowała w 2007 r. akcję „Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku”, do której przyłączyły się wszystkie państwa nadbałtycki, współorganizuje ogólnopolską kampanię grabienia i niszczenia liści kasztanowca zaatakowanych przez szrotówka kasztanowcowiaczka oraz regularnie uczestniczy w akcji WWF „Godzina dla Ziemi”, wygaszając iluminację Pałacu Prezydenckiego i KP RP w symbolicznym geście poparcia dla walki z globalnym ociepleniem

Patronatem prezydenta RP zostały objęte różnego typu inicjatywy ekologiczne jak akcja „Sprzątanie świata – Polska”, Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku”, czy coroczny konkurs „Lider Polskiej Ekologii”.

Ponadto prezydent funduje nagrody specjalne dla wyróżniających się organizacji proekologicznych, przykładem jest Komitet Pomocy dla Zwierząt – Przytulisko „Ocalenie” w Tychach doceniony przez Głowę Państwa w VIII edycji konkursu „Barwy wolontariatu”.

Prawa zwierząt

Istotne miejsce w działaniach na rzecz ochrony przyrody zajmuje także kwestia praw zwierząt. Kancelaria Prezydenta RP popiera wszelkie działania zmierzające do poprawy stanu ochrony zwierząt w Polsce. We współpracy z organizacjami prozwierzęcymi interweniuje w szczególnie rażących przypadkach znęcania się nad zwierzętami.