Walka z bezrobociem

Prezydent Lech Kaczyński wielokrotnie podkreśla, że aktywna walka z bezrobociem jest podstawowym i najważniejszym obowiązkiem władz Rzeczypospolitej. Najefektywniejszymi sposobami ograniczania bezrobocia są zdaniem prezydenta uporządkowanie zasad stosunków pracy i przestrzeganie ich przez pracodawców, ograniczanie samozatrudnienia jako sposobu omijania przepisów prawa pracy oraz zwiększenie aktywności zawodowej osób starszych.

Dialog społeczny

W opinii Lecha Kaczyńskiego olbrzymią rolę w ograniczaniu bezrobocia ma dialog społeczny, dlatego chętnie inicjuje i uczestniczy w działaniach mających na celu ochronę miejsc pracy. W lutym 2009 roku z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego odbył się w Pałacu Prezydenckim szczyt społeczny.

Zarówno w swoim programie wyborczym jak i wystąpieniu sejmowym, otwierającym prezydenturę, Lech Kaczyński podkreślał idee umowy społecznej - dokumentu negocjowanego przez partnerów społecznych i rządu, zawierającego kompromisowe rozwiązania w istotnych dla kraju sprawach społecznych i gospodarczych.

Kryzys szansą na debatę

Potrzeba zawarcia kompromisu między rządem a pracodawcami i pracownikami nasiliła się w obliczu kryzysu gospodarczego.

Zdaniem prezydenta kryzys jaki przeżywa współczesny świat pokazuje, że nieskrępowany żadnymi regulacjami rynek nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy stwarza okazję. W opinii Lecha Kaczyńskiego jest to odpowiedni czas by przeprowadzić debatę o podstawach rozwoju i źródłach bogacenia się narodu oraz poważną dyskusję o polskim modelu kapitalizmu. Jak podkreśla prezydent siła gospodarki bierze się z ludzkiej pracy, która prowadzi do dobrobytu i powiększania narodowego majątku. Nie wolno zatem dokonywać cięć wydatków, jeżeli konsekwencją tego staje się wzrost bezrobocia.

Interwencyjna polityka państwa

W opinii prezydenta w sytuacji stagnacji gospodarczej, a także możliwej recesji potrzebna jest bardziej interwencyjna polityka państwa, która przyczyni się do ochrony rynku pracy.

Prezydent Lech Kaczyński, rozumiejąc, że w sytuacji kryzysu niezbędne jest nadzwyczajne wsparcie dla przedsiębiorstw, zapewniających byt polskich rodzin, jest zwolennikiem czasowych rozwiązań uelastyczniających rynek pracy. Podkreśla jednak, że przyjęte rozwiązania nie mogą trwale pogorszyć zasad stosunku pracy i ich działanie winno być ograniczone jedynie do przedsiębiorstw znajdujących się trudnej sytuacji.