Rada do spraw Edukacji i Badań Naukowych przy Prezydencie RP

Rada do spraw Edukacji i Badań Naukowych przy Prezydencie RP
Jerzy Andrzej Białas Tadeusz Luty
Jerzy Błażejowski Bronisław Marciniak
Adam Budnikowski Karol Musioł
Katarzyna Chałasińska-Macukow Kazimierz Stępień
Andrzej Eliasz Alojzy Szymański
Michał Kleiber Antoni Tajduś
Andrzej K. Koźmiński Stanisław Wilk
Włodzimierz Kurnik Edmund Wnuk-Lipiński