Rada do spraw Kombatantów przy Prezydencie RP

Rada do spraw Kombatantów przy Prezydencie RP
Edmund Baranowski Władysław Matkowski
Czesław Cywiński Jan Ołdakowski
Lena Dąbkowska - Cichocka Zbigniew Ścibor-Rylski
Bolesław Hozakowski Jerzy Woźniak
Marian Kazubski Wiesław Wysocki
Jerzy Lachowicz