Rada do spraw Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP

Rada do spraw Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP
Jan Krzysztof Ardanowski,
Przewodniczący Rady
Adam Jarubas
Jerzy Chróścikowski Józef Kania
Andrzej Jan Czyżewski Andrzej Kowalski
Mirosław Drygas Alina Kozińska-Bałdyga
Barbara Fedyszak-Radziejowska Jan Kuś
Jan Górecki Mariusz Poznański
Zdzisława Hołubowska Jerzy Zająkała
Robert Jakubiec Katarzyna Zawalińska

Rada ds. Wsi i Rolnictwa - zdjęcie w treści wpisu