Statystyki sędziowskie nadane przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Realizacja artykułu 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego – od początku kadencji Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuje osoby do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego: Sądu Najwyższego, sądów powszechnych (apelacyjnych, okręgowych, rejonowych), sądów administracyjnych (Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych) oraz sądów wojskowych(wojskowych sądów okręgowych, wojskowych sądów garnizonowych). Uchwały „w sprawie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego” Krajowa Rada Sądownictwa przedkłada Prezydentowi RP. Decyzję o powołaniu Prezydent RP podejmuje w formie postanowienia. Indywidualne akty nominacyjne sędziowie odbierają z rąk Prezydenta i składają wobec Niego ślubowanie.

Rodzaj sądów

Rok
2006
Rok 
2007
Rok
2008
Rok
2009
Rok
2010

 ogółem  

 Sąd Najwyższy

 -

 7

3

2

5

 17

 sądy powszechne:

 460

 671

839

1157

97

3224

 a) sądy apelacyjne

 15

 19

44

23

7

108

 b) sądy okręgowe

 152

 89

209

119

44

613

 c) sądy rejonowe

 293

 563

586

1015

46

2503

 sądy

administracyjne:

 29

 33

33

65

6

166

 a) Naczelny Sąd
Administracyjny

  -

  -

-

-

-

  -

 b)wojewódzkie sądy
administracyjne

 29

 33

33

65

6

166

 sądy wojskowe:

 6

 5

4

11

-

 26

 a) wojskowy

sąd okręgowy

  -

 3

1

2

-

 6

 b) wojskowy

sąd garnizonowy

 6

 2

3

9

-

20

 Łącznie

495

716

879

1235

108

3433

Od początku kadencji Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Pałacu Prezydenckim odbyło się 42 uroczystości wręczenia nominacji sędziowskich. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego powołanych zostało 3433 osób.

Ponadto Prezydent RP powołał do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Sądzie Okręgowym oraz sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym, tzw. awanse poziome – 1509 sędziów (w tym 1311 w 2009 r.).

Rok 2006:
1. 30 marca
2. 27 kwietnia
3. 23 czerwca
4. 10 lipca
5. 19 lipca
6. 21 listopada

Rok 2007:
7. 15 lutego
8. 21 marca
9. 3 kwietnia
10. 29 maja
11. 28 czerwca
12. 20 lipca
13. 4 października
14. 16 października
15. 20 grudnia

Rok 2008:
16. 14 stycznia
17. 28 lutego
18. 9 kwietnia
19. 29 maja
20. 23 czerwca
21. 18 lipca
22. 26 września
23. 27 października
24. 16 grudnia

Rok 2009:
25. 13 stycznia
26. 20 stycznia
27. 29 stycznia
28. 20 lutego
29. 10 marca
30. 15 kwietnia
31. 24 kwietnia
32. 5 maja
33. 9 czerwca
34. 8 lipca
35. 27 lipca
36. 28 sierpnia
37. 26 października
38. 27 października
39. 28 grudnia

Rok 2010:
40. 15 stycznia

41. 5 lutego

42. 26 lutego