18.02.2010
18 lutego 2010 roku, Prezydent Lech Kaczyński skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 18 grudnia 2008 roku o z o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
15.02.2010
Prezydent RP złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.
30.11.2009
30 listopada 2009 r. Prezydent RP złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
20.08.2009
20 sierpnia 2009 r. Prezydent RP wniósł wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
24.07.2009
Lech Kaczyński zarzuca ustawie niezgodność art. 1 pkt 1 lit a) i b) oraz pkt 2z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
18.05.2009
18 maja 2009 r. Prezydent RP skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
18.05.2009
18 maja 2009 r. Prezydent RP skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz niektórych innych ustaw
30.04.2009
30 kwietnia 2009 r. Prezydent RP złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 55 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
27.04.2009
27 kwietnia 2009 r. Prezydent RP złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie z Konstytucją ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
27.04.2009
27 kwietnia 2009 r. Prezydent RP złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw.
05.03.2009
5 marca 2009 r. Prezydent RP złożył do TK wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
16.02.2009
16 lutego 2009 r. Prezydent RP złożył wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.
19.01.2009
19 stycznia 2009 r. Prezydent RP wniósł wniosek do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego.
23.09.2008
23 września 2008 r. Prezydent RP skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.
23.09.2008
23 września 2008 r. Prezydent RP skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej.