Menu rozwijane

Paweł Mucha

Paweł Karol Mucha, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od sierpnia 2015 r. do grudnia 2016 r. Społeczny Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Od dnia 20 grudnia 2016 r. Sekretarz Stanu w KPRP. Od dnia 4 kwietnia 2017 r. Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Paweł Mucha pełnił również funkcję pełnomocnika do spraw referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji. Z dniem 1 stycznia 2021 r. ponownie powołany na stanowisko Doradcy Społecznego Prezydenta RP. Od 1 stycznia 2021  r. pełni również funkcję Doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Od czerwca 2021 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU SA.

Mecenas Paweł Mucha praktykę prawniczą odbywał w Kancelariach Prawnych i Adwokackich w Poznaniu, Szczecinie i Gryfinie. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. W latach 2006–2010, 2011–2014, 2014–2018 oraz w obecnej kadencji jest Radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Pełnił m. in. funkcję Przewodniczącego Komisji do spraw Rodziny, był wieloletnim Przewodniczącym Klubu Radnych PiS. Obecnie jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Sejmiku i Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych.

Działacz społeczny. W latach 2011–2016 Skarbnik Zarządu Krajowego oraz koordynator regionalny dla Województwa Zachodniopomorskiego stowarzyszenia Ruch Społeczny im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

W okresie od lipca 2010 r. do grudnia 2016 r. prowadził samodzielną praktykę adwokacką. W dniu 19 grudnia 2016 r. wpisany został na listę adwokatów niewykonujących zawodu Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Nauczyciel akademicki, od 2015 r. prowadzi zajęcia z zakresu prawa publicznego i prawa gospodarczego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.

Autor artykułów prawniczych publikowanych w prasie ogólnopolskiej, biuletynach prawniczych, prasie regionalnej i lokalnej oraz mediach elektronicznych. Jego zainteresowania dotyczą zwłaszcza wykładni prawa, samorządu terytorialnego i prawa gospodarczego.

Minister Paweł Mucha jest żonaty (żona Patrycja Biernat–Mucha), ma dwoje dzieci (syn Marek – 12 l. i córka Klara – 5 l. ). Mieszka w Gryfinie.