Anna Surówka-Pasek - Podsekretarz Stanu

Anna Surówka-Pasek – urodziła się w 1978 r. w Jaworznie. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zdrowie publiczne w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2006 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo konstytucyjne. Była stypendystką Rządu Republiki Francuskiej na Uniwersytecie w Orleanie i Funduszu Stypendialnego im. Jerzego Stefana Langroda.

 

W latach 2007-2009 pracowała jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W latach 2007-2008  pracowała jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Od 2009 pracuje jako adiunkt na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Od 2007 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. 

 

W swojej pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach z zakresu prawa publicznego, a w szczególności prawa konstytucyjnego, prawa do ochrony zdrowia, prawa medycznego, procedury administracyjnej. Interesuje się także ekonomią, zarządzaniem, polityką społeczną.  

 

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa publicznego.

 

Dnia 7 sierpnia 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzej Duda powołał ją na stanowisko Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. 

 

Minister Anna Surówka-Pasek pełni nadzór merytoryczny nad Biurem Prawa i Ustroju.

 

Do kompetencji Podsekretarza Stanu Anny Surówki-Pasek należy:

1)        obsługa działań Prezydenta RP w zakresie jego uprawnień do wnoszenia inicjatywy ustawodawczej;

2)       nadzór i koordynacja w sprawach związanych z konstytucyjnymi
i ustawowymi uprawnieniami Prezydenta RP w zakresie:

a)    udziału w procesie legislacyjnym oraz podpisywania ustaw,

b)    ratyfikacji i wypowiadania umów międzynarodowych,

c)    występowania z wnioskami do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu;

3)       nadzorowanie przygotowywania projektów rozporządzeń, zarządzeń
i postanowień Prezydenta RP;

4)       współdziałanie z Sejmem, Senatem i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
w sprawach, o których mowa w pkt. 1;

5)       współpraca w realizacji priorytetów prezydentury;

6)       współpraca z doradcami Prezydenta RP w zakresie powierzonych kompetencji;

7)       inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (projektów) Kancelarii, zgodnie
z powierzonym obszarem kompetencji oraz innych, zleconych przez Prezydenta RP lub Szefa Kancelarii.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.