Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP

Paweł Karol Mucha, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od sierpnia 2015 r. do grudnia 2016 r. społeczny Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Od dnia 20 grudnia 2016 r. Sekretarz Stanu w KPRP. Od dnia 4 kwietnia 2017 r. Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Paweł Mucha pełnił również funkcję pełnomocnika do spraw referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji.

 

Mecenas Paweł Mucha praktykę prawniczą odbywał w Kancelariach Prawnych i Adwokackich w Poznaniu, Szczecinie i Gryfinie. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. W latach 2006-2010, 2011-2014, 2014-2018 oraz w obecnej kadencji jest Radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Pełnił m. in. funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku oraz Przewodniczącego Komisji do spraw Rodziny, był wieloletnim Przewodniczącym Klubu Radnych PiS. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych.

 

Działacz społeczny. W latach 2011-2016 Skarbnik Zarządu Krajowego oraz koordynator regionalny dla Województwa Zachodniopomorskiego stowarzyszenia Ruch Społeczny im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

 

W okresie od lipca 2010 r. do grudnia 2016 r. prowadził samodzielną praktykę adwokacką. W dniu 19 grudnia 2016 r. wpisany został na listę adwokatów niewykonujących zawodu Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Nauczyciel akademicki, od 2015 r. prowadzi zajęcia z zakresu prawa publicznego i prawa gospodarczego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.

 

Autor artykułów i komentarzy prawniczych publikowanych w prasie ogólnopolskiej, biuletynach prawniczych, prasie regionalnej i lokalnej oraz mediach elektronicznych. Jego zainteresowania dotyczą zwłaszcza wykładni prawa, samorządu terytorialnego i prawa gospodarczego.

Minister Paweł Mucha jest żonaty (żona Patrycja Biernat-Mucha), ma dwoje dzieci (syn Marek – 11 l. i córka Klara – 4 l. ). Mieszka w Gryfinie.

 

Minister Paweł Mucha pełni nadzór merytoryczny nad:

- Biurem Obywatelstw i Prawa Łaski;

- Zespołem Obsługi Prawnej w Biurze Szefa Kancelarii.

 

Do kompetencji Sekretarza Stanu – Zastępcy Szefa Kancelarii Pawła Muchy należy:
1) zastępowanie Szefa Kancelarii podczas jego nieobecności;
2) nadzór i koordynacja w sprawach związanych z konstytucyjnymi
i ustawowymi uprawnieniami Prezydenta w zakresie:
a) nadawania obywatelstwa polskiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
b)  stosowania prawa łaski;
3) koordynowanie obsługi prawnej Kancelarii;
4) współpraca w zakresie komunikacji społecznej, w tym kontaktów z mediami;
5) współpraca w realizacji priorytetów prezydentury;

6) współpraca z doradcami Prezydenta w zakresie powierzonych kompetencji;
7) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (projektów) Kancelarii, zgodnie
z powierzonym obszarem kompetencji oraz innych, zleconych przez Prezydenta lub Szefa Kancelarii.
 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.