Piotr Przybyłowski

Prof. dr hab. med. Piotr Przybyłowski, profesor nadzw. UJ, Collegium Medicum.

 

W 1993 r. rozpoczął pracę w Kolejowym Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży. Od 1994 r. pracuje w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ, Collegium Medicum. W latach 1996-1998 i 2000-2001 przebywał na stypendium w Texas Heart Institute /St. Luke's Episcopal Hospital i University of Texas Medical School w Houston USA. Po powrocie z USA w 2000 r. uzyskał specjalizacje z zakresu kardiochirurgii, a w 2003 r. w zakresie transplantologii klinicznej. Od 2003 r. zasiada w zarządzie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Od 2007 r. pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie transplantologii klinicznej. W latach 2011-2015 był Sekretarzem Generalnym PTT, zaś w 2015 r. został wybrany prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

 

Wykładał na uniwersytetach w: Houston, Filadelfii, Lubljanie, Berlinie, Belgradzie i Hangzhou.

 

Do jego głównych obszarów zainteresowań naukowych zalicza się: zagadnienia transplantacji serca oraz ocena powikłań i wyników odległych. Był organizatorem wielu zjazdów naukowych o międzynarodowym znaczeniu.

 

Autor ponad siedemdziesięciu prac oryginalnych, prac poglądowych oraz wielu rozdziałów w podręcznikach.

 

W 2011 r. otrzymał Zespołową Nagrodę Ministra Zdrowia. Został wyróżniony przez Polską Izbę Turystyczną Tytułem Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich. 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.