Menu rozwijane

Nazwa: Pałac Prezydencki w Warszawie

Funkcja użytkowa: Siedziba Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pałac wzniesiony został w latach czterdziestych XVII wieku przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego i jego syna Aleksandra, według projektu Konstantyna Tencalla – nadwornego architekta króla Władysława IV. Zaledwie kilka lat po wybudowaniu pałac przeszedł na własność rodu Lubomirskich, a w 1674 roku na prawie 150 lat trafił w ręce Radziwiłłów z linii Nieświeskiej. W latach 1768–1778 został zaadaptowany na teatr, a swoją specjalną lożę miał król Stanisław August Poniatowski.

Pałac odegrał niebagatelną rolę podczas obrad Sejmu Wielkiego, w latach 1791–1792 obradowało w nim pierwsze stronnictwo polityczne Zgromadzenia Przyjaciół Ustawy Rządowej 3 Maja. W roku 1818 został kupiony przez rząd Królestwa Kongresowego i przeznaczony na siedzibę Namiestnika. Wtedy zamieszkał tu generał Józef Zajączek.

W lutym 1818 roku w pałacu, podczas koncertu zorganizowanego przez Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, po raz pierwszy wystąpił publicznie ośmioletni wówczas Fryderyk Chopin.

Na początek XIX wieku przypada przebudowa pałacu na styl klasycystyczny, w efekcie której pałac nabrał kształtu, jaki znamy współcześnie. W 1821 roku przed frontem pałacu spoczęły dwa lwy wyrzeźbione przez Camillo Laudiniego.

W roku 1852, w wyniku pożaru niemal zupełnie zniszczony został korpus główny. Prace rekonstrukcyjne nadzorował Alfons Kropiwnicki, który wcześniej, wraz z Antonio Corazzim, budował Teatr Wielki w Warszawie i odbudowywał kościół św. Karola Boromeusza na Powązkach.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., pałac stał się siedzibą Prezesa Rady Ministrów, a skrzydła boczne zajmowały biura Kancelarii Rady Ministrów.

Podczas okupacji, w latach 1941–1942, pałac przebudowano na Deutsches Haus – był to wówczas luksusowy hotel z kasynem. Nie doznawszy zniszczeń podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku oraz w czasie powstania warszawskiego, po zakończeniu II wojny światowej i usunięciu przeprowadzonych przez Niemców niekorzystnych zmian w jego architekturze, na nowo mógł wypełniać funkcje publiczne – stał się siedzibą premiera i Rady Ministrów.

W 1955 roku w pałacu podpisany został Układ Warszawski, a w grudniu 1970 – układ o normalizacji stosunków pomiędzy Polską i Republiką Federalną Niemiec.

Od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku w pałacu przy Krakowskim Przedmieściu toczyły się obrady „Okrągłego Stołu”, które rozpoczęły proces demokratycznych przemian ustrojowych w Polsce oraz całej Europie Środkowej i Wschodniej.

W 1994 roku, po zakończeniu czteroletnich prac remontowych, rozpoczął się nowy etap w historii pałacu – stał się oficjalną siedzibą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i nosi odtąd nazwę Pałac Prezydencki.

Przełom XX i XXI wieku zapisał się w pałacowym kalendarium ważnymi wydarzeniami dla naszej historii. To tutaj Prezydent RP podpisał Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej (1997 r.) oraz ratyfikował akt o przystąpieniu Polski do NATO (1999 r.) i Unii Europejskiej (2003 r.).

Podczas swojej długiej historii pałac był wielokrotnie przebudowywany i remontowany, tak dzieje się również obecnie. W kwietniu 2011 roku przeprowadzono remont klatki schodowej. Na elewacji pałacu odsłonięte zostały także pamiątkowe tablice. W lutym 2010 roku, dokładnie w 192. rocznicę pierwszego publicznego koncertu Fryderyka Chopina, który miał miejsce w tym pałacu, na fasadzie odsłonięta została tablica upamiętniająca to wydarzenie.

W sierpniu 2010 roku na ścianie południowego skrzydła pałacu od strony Krakowskiego Przedmieścia, w pobliżu miejsca, gdzie w dniach żałoby stanął krzyż, odsłonięto tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej, w tym parę prezydencką Marię i Lecha Kaczyńskich.

We wrześniu 2010 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski odsłonił w kaplicy pałacu tablicę upamiętniającą wszystkie osoby związane z urzędem prezydenckim zarówno z Kancelarii Prezydenta RP jak i Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które zginęły w katastrofie smoleńskiej. W pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej odsłonięto zaś w pałacowej kaplicy tablicę pamięci księdza Romana Indrzejczyka, tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej Kapelana prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Opis pomieszczeń:

Sień Główna

Sień Główna ma stosunkowo skromne wyposażenie. Jej główną ozdobą jest marmurowy kominek. W Sieni Głównej witani są goście w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent osobiście wita tylko głowy państw.

Sala Orderu Orła Białego

Na ekspozycji w tej Sali, oprócz współczesnych odznak Orderu Orła Białego – zaprezentowane są wybrane insygnia i pamiątki historyczne związane z Drugą Rzecząpospolitą i rządem Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, między innymi odznaki Orderu Orła Białego i odznaki Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski, noszone przez kolejnych Prezydentów, a także rękopis Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1935 roku, nazywanej konstytucją kwietniową. Ten historyczny dokument należy dziś do najważniejszych pamiątek z okresu Drugiej Rzeczypospolitej.

Kaplica

Kaplica pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny jest miejscem modlitwy Prezydenta, małżonki i ministrów Kancelarii oraz zaproszonych gości. Na ścianach znajdują się podarunki od papieży, od Jana Pawła II i Benedykta XVI, a także krzyż wycięty z pozostałości po zniszczonych w 2001 roku wieżach World Trade Centre. Obok krzyża znajduje się tablica poświęcona zamachom w Nowym Jorku, na której wyryte zostały słowa psalmu: „Wstrząsnąłeś i rozdarłeś ziemię. Ulecz jej rozdarcie, albowiem się chwieje”. W podłodze, w miejscu w którym modlił się Jan Paweł II oraz Benedykt XVI, znajdują się pamiątkowe tablice. Na ścianie umieszczone są tablice pamięci urzędników Kancelarii Prezydenta i BBN, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej oraz prezydenckiego kapelana ks. Romana Indrzejczyka.

W kaplicy przechowywane jest też betlejemskie światełko pokoju przekazywane co roku Prezydentowi przez harcerzy.

Sala Rokoko

Ze względu na wystrój sala nazywana jest damską. Gdy głowy państw prowadzą rozmowy w Sali Białej, w Sali Rokoko oczekują na zakończenie rozmów ich małżonki. Małżonki Prezydentów, zwyczajowo zajmujące się działalnością charytatywną, przyjmują w tej sali swoich gości. Zdarza się także, że w tej sali Prezydent wręcza upominki swoim gościom.

Sala Biała im. Lecha Kaczyńskiego
21 grudnia 2015 roku odbyła się ceremonia nadania Sali Białej imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Podczas uroczystości odsłonięto także obraz byłego Prezydenta RP.

Jest to jedna z najważniejszych sal w Pałacu Prezydenckim. Tu polski prezydent przyjmuje głowy państw i szefów rządów z innych krajów. Sala jest usytuowana na osi głównego wejścia, więc po powitaniu gościa przez prezydenta na dziedzińcu przechodzą tu na pierwsze rozmowy w cztery oczy. Sala ta jest także miejscem, w którym prezydent spotyka się z dziennikarzami.

Jadalnia

Sala, w której Prezydent wydaje uroczysty lunch na cześć swoich gości. Zdarza się też, że Szef Gabinetu lub Szef Kancelarii przyjmuje tu osobistości, z którymi Prezydent tego dnia nie może się spotkać.

Sala Niebieska

Jest to sala, w której odbywają się ważniejsze konferencje oraz przyjmowane są zagraniczne delegacje. Pośrodku stołu ustawionego w tej sali jest miejsce dla Prezydenta RP.

Sala Chorągwiana
Otwarta uroczyście 2 maja 2013 roku, w dniu Święta Flagi Rzeczypospolitej. Salę zdobią repliki polskich chorągwi z różnych okresów historycznych: Chorągiew Wielka Królestwa Polskiego z okresu bitwy pod Grunwaldem; Chorągiew Rzeczypospolitej Obojga Narodów z czasów jagiellońskich; Chorągiew Wojskowa z herbem Jana III Sobieskiego; Chorągiew manifestacyjna z Powstania Listopadowego z 1831 roku; Sztandar Pierwszej Brygady Legionów Polskich z 1915 roku; Flaga „Solidarności”.
W Sali Chorągwianej prezentowane są także kopie dwóch ważnych zabytków polskiego piśmiennictwa politycznego, które są symbolami polskiej państwowości: Konstytucja 3 Maja oraz Konstytucja dla Europy Wojciecha Jastrzębowskiego z 1831 roku.

Klatka schodowa

Klatka schodowa prowadzi do Antyszambry. U podnóża schodów znajduje się rzeźba Iustitia.

Antyszambra

Antyszambra ( fr. antichambre) to z francuska pokój powitań znajdujący się przed salą balową. Kiedyś, gdy Sala Kolumnowa była Salą Balową, to w niej ogłaszano przybycie kolejnych gości. Dziś jest to rodzaj przedpokoju, przez który można przejść do sekretariatu głowy państwa, a także do biura Szefa Gabinetu Prezydenta RP. Nadal to właśnie tu odbywają się powitania z gośćmi przed uroczystymi obiadami wydawanymi przez Prezydenta na cześć głów państw składających oficjalne wizyty w Polsce.

Sala Kolumnowa

Jest to największe i najbardziej znane z relacji telewizyjnych pomieszczenie w Pałacu Prezydenckim. Wszystkie uroczystości, w których bierze udział większa liczba osób odbywają się właśnie w tej sali. To tu Prezydent powołuje i odwołuje rządy, nadaje tytuły naukowe, mianuje sędziów, nadaje stopnie generalskie, najwyższe odznaczenia i ordery państwowe. Ta sala była też świadkiem ważnych wydarzeń z najnowszej historii Polski. To w niej w 1955 roku władze PRL, ZSRR i państw bloku komunistycznego podpisały Układ Warszawski. W 1989 roku w tej sali przedstawiciele rządu spotkali się przy okrągłym stole z przedstawicielami opozycji. 10 lat później, 26 lutego 1999 roku tutaj podpisano akt przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), a 23 lipca 2003 przystąpienie do Unii Europejskiej.

Sala Obrazowa (Bankietowa)

Sala zyskała przydomek obrazowej ze względu na ilość i wielkość obrazów tu eksponowanych. Podczas ważnych uroczystości, świąt narodowych lub ważnych nominacji w tej sali przygotowywany jest poczęstunek dla gości. To do niej przechodzą z Sali Kolumnowej mianowani przez Prezydenta sędziowie, profesorowie, generałowie czy nowo powołani członkowie rządu.

Sala Obrazowa jest też miejscem, w którym odbywają się rady gabinetowe – posiedzenia rządu pod przewodnictwem Prezydenta RP oraz przekazywane są przez nowo nominowanych ambasadorów listy uwierzytelniające. Sala bywa także wykorzystywana jako miejsce organizowania konferencji i spotkań Prezydenta z mediami.

Ogród Zimowy

Nowe pomieszczenie, które powstało w 2000 roku przez zabudowanie nieużywanego tarasu. Teraz stanowi połączenie secesji z nowoczesnością. Witraże w oknach symbolizują pory roku. Często po uroczystościach w tej części pałacu serwowane są poczęstunki dla gości i prowadzone rozmowy kuluarowe. Ozdobą saloniku są dwie rzeźby: marmurowa „Psyche z gołębiami” dłuta Wiktora Brodzkiego z 1881 r. oraz „Kalina” Piusa Welońskiego z 1896 r.

Okrągły Stół

W czasie obrad Okrągły Stół ustawiony był w Sali Kolumnowej, obecnie ze względu na ciągłe wykorzystanie tej sali stoi w prawym skrzydle Pałacu Prezydenckiego. 6 lutego 2009 roku, podczas uroczystych obchodów 20–lecia obrad, stół został znów przeniesiony do Sali Kolumnowej. Przy tym stole odbyła się też międzynarodowa konferencja potępiająca terroryzm, zorganizowana po zamachach 11 września 2001 roku.

Kontakt: Zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego jest możliwe dla grup zorganizowanych od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu. Zwiedzanie Pałacu jest bezpłatne, odbywa się z przewodnikiem i trwa około 60 minut. Osoby zainteresowane powinny przesłać wypełniony wniosek (pobierz) na adres e–mail [email protected].

Uprzejmie informujemy, że rezerwacji dokonywać mogą wyłącznie instytucje, które nie zajmują się komercyjnie turystyką. W szczególnych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu wcześniej zarezerwowanej wizyty.

W dniu zwiedzania należy posiadać przy sobie dokument tożsamości.

ZOBACZ TAKŻE: Symbolika patriotyczna w Pałacu Prezydenckim >>