Menu rozwijane

Zespół Rezydencji Prezydenta RP Belweder

Funkcja użytkowa:

Rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opis:

Historia Belwederu –klasycystycznej ozdoby Traktu Królewskiego w Warszawie – rozpoczęła się prawie 500 lat temu. W I połowie XVI wieku, na skarpie wiślanej, w miejscu, w którym dzisiaj wznosi się pałac belwederski, najprawdopodobniej znajdowała się rezydencja królowej Bony. Kolejny właściciel tych terenów, kanclerz wielki litewski Krzysztof Zygmunt Pac przebudował stary obiekt bądź wzniósł na jego miejscu nowy. Nazwano go Belwederem, od włoskich słów bel vedere, co znaczy „piękny widok”.

Złoty okres w historii pałacu nastał w II połowie XVIII wieku. Nowy właściciel, ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski włączył go do Łazienek – swojej letniej rezydencji. W okresie tym Belweder słynął jako jedna z najlepszych w Europie manufaktur fajansów.

W 1818 roku pałac odkupiony został przez władze Królestwa Polskiego i przeznaczony na rezydencję dla naczelnego wodza wojsk polskich, wielkiego księcia Konstantego, brata cara Aleksandra I. W latach 1819–1822 przeprowadzona została gruntowna przebudowa pałacu według projektu architekta Jakuba Kubickiego. Wówczas również urządzono na tyłach Belwederu krajobrazowy ogród.

29 listopada 1830 roku wybuchło w Warszawie powstanie listopadowe. Powstańcy ruszyli na Belweder, chcąc ująć wielkiego księcia Konstantego. Ten jednak w dramatycznych okolicznościach zdołał zbiec.

Do wybuchu I wojny światowej Belweder i Łazienki pozostawały w gestii carów rosyjskich. Po wycofaniu się Rosjan z Warszawy, w latach 1914–1918 pałac pełnił funkcję siedziby niemieckiego generała–gubernatora Hansa von Beselera.

Po odzyskaniu niepodległości Belweder przeszedł na własność odrodzonego państwa polskiego i został zaliczony do reprezentacyjnych gmachów Rzeczypospolitej.

W listopadzie 1918 roku w Belwederze zamieszkał Naczelnik Państwa marszałek Józef Piłsudski. Następnie, pałac do 1926 roku pełnił funkcję siedziby Prezydentów RP – Gabriela Narutowicza i Stanisława Wojciechowskiego. Po tzw. „przewrocie majowym” do Belwederu powrócił Józef Piłsudski, który mieszkał w nim aż do swojej śmierci w 1935 roku. W latach 1935–1939 mieściło się w nim muzeum poświęcone pamięci Marszałka.

W okresie okupacji hitlerowskiej w Belwederze urzędował niemiecki gubernator dystryktu warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa Ludwig Fischer. W latach 1940–1943 Niemcy przeprowadzili przebudowę pałacu.

Po upadku Powstania Warszawskiego wycofujący się z Warszawy Niemcy nie zdążyli wysadzić Belwederu w powietrze. Pałac stał się siedzibą Biura Prezydialnego Krajowej Rady Narodowej, której przewodniczącym był Bolesław Bierut. Później urzędował w Belwederze jako Prezydent RP. Od 1952 roku pałac pełnił funkcję siedziby Rady Państwa i jej Przewodniczącego.

W 1989 roku Belweder na powrót stał się siedzibą Prezydenta. Początkowo Wojciecha Jaruzelskiego, a od 1990 roku – wybranego w powszechnych demokratycznych wyborach Lecha Wałęsy. W 1994 roku Prezydent RP Lech Wałęsa podjął decyzję o przenosinach do pałacu przy Krakowskim Przedmieściu.

W latach 1998–2001 przeprowadzony został gruntowny remont i konserwacja Belwederu. Pałac otrzymał nową elewację, wymieniona została stolarka okienna, naprawiona uszkodzona izolacja ścian i fundamentów. Prace konserwatorskie objęły wszystkie elementy architektoniczne budynku, otoczenia, a także zabytkowego wyposażenia.
Od 2010 roku Belweder pełni funkcję siedziby Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odbywają się tu również uroczystości z udziałem głowy państwa bądź przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP.

Opisy sal:

Sala Marmurowa

Sala w kolorze bieli gołębiej, której główną ozdobą jest przedwojenna statua Józefa Piłsudskiego wykonana w marmurze przez Stanisława K. Ostrowskiego – pierwowzór pomnika Marszałka, który stanął przed Belwederem 1998 roku.

Sala Lustrzana

Usytuowana w południowo–wschodnim narożniku pałacu sala z ogromnymi zwierciadłami. Można tu również podziwiać arabeskowe malowidła z wkomponowanymi znakami zodiaku, a także marmurowy kominek.

Sala Łowicka

Tutaj znajdowała się sypialna część apartamentów księżnej łowickiej Joanny Grudzińskiej. Ponieważ oryginalne meble nie zachowały się, stoją tu współczesne imitacje mebli w stylu empire.

Sala Pompejańska

Znana jako najbardziej reprezentacyjna sala w Belwederze. W niszy na ścianie wiszą gobeliny przedstawiające sceny rodzajowe. Dawniej salę nazywano Niebieską z racji rozwieszonej tkaniny liońskiej w arabeski. Obecna nazwa nawiązuje do malowideł wzorowanych na freskach odkrywanych na przełomie XVIII i XIX w. Pompei. Znajdujące się w tej sali malowidła to dzieło warszawskiego malarza i kolekcjonera Antoniego Strzeleckiego z końca XIX wieku. To w tej Sali koncertował młody Fryderyk Chopin. Tutaj również doszło do spotkania papieża Jana Pawła II z Edwardem Gierkiem w 1979 roku.

Kaplica pw. NMP Królowej Polski

Kaplica powstała w 1990 roku, z inicjatywy prezydenta Lecha Wałęsy, w miejscu, gdzie modliła się księżna łowicka Joanna Grudzińska. Wnętrze zaprojektował Jerzy Kalina, a witraże wykonała pracowania Jerzego Owsiaka. Na ścianie z czarnego granitu wisi obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Stylizowany krzyż będący dziełem rzeźbiarki Zofii Wolskiej ufundowany został przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W belwederskiej kaplicy w 1991 roku modlił się papież Jan Paweł II. Przy wejściu znajduje się tablica upamiętniająca tę wizytę.

Gabinet Marszałka Józefa Piłsudskiego: gabinet, salonik i pokój adiutanta

Na przestrzeni lat, kiedy w Belwederze mieszkał i urzędował Marszałek Piłsudski funkcje pomieszczeń i sprzęty, z których korzystał zmieniały się wielokrotnie. Dlatego rekonstruując gabinet, salonik i pokój adiutanta nie było możliwe dokładne odtworzenie tych samych pomieszczeń. Zdecydowano się więc na ich symboliczne urządzenie. Konsultantem naukowym przy aranżacji tych przestrzeni był prof. Grzegorz Nowik. W tych wnętrzach znajduje się wiele autentycznych pamiątek po Marszałku oraz przedmiotów oddających ducha tamtych czasów.

Gabinet

Urządzony jest w pomieszczeniu, gdzie w latach 1918–22 znajdowało się biuro Adiutantury Generalnej Naczelnego Wodza, a od 1926 r. był to pokój jadalny prywatnej części używanej przez rodzinę marszałka. W gabinecie, gdzie J. Piłsudski pracował, przyjmował oficerów, prowadził narady z dowódcami wojsk, znajdują się oryginalne meble: mahoniowe biurko, fotele i łóżko. Ściany gabinetu zdobią: ryngraf Matki Boskiej Ostrobramskiej, szable polskie, fotografie rodziców oraz portret żony Marszałka Aleksandry z córkami Wandą i Jadwigą, pędzla Blanki Mercére, z 1928 r.

Salonik

Tu Marszałek przyjmował gości, prowadził poufne rozmowy polityczne, naradzał się ze swymi współpracownikami i udzielał wywiadów. W saloniku znajdują się meble z epoki: skórzana kanapa i dwa klubowe fotele, okrągły stolik z popielniczką, stolik przyścienny i dwa krzesła. Stoi tu również popiersie Marszałka Piłsudskiego dłuta Konstantego Laszczki.

Pokój adiutanta

Został urządzony w części dawnego pokoju bibliotecznego Belwederu. W tym pokoju znajduje się szafa z mundurem adiutanta, biurko z dokumentami z 1918 roku, trzy zabytkowe telefony oraz krzesło adiutanta.

Ekspozycja poświęcona Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu

Wystawa niemal 3 tys. pamiątek znajduje się w grotach z kolebkowymi sklepieniami. Większość eksponatów przekazał warszawski kolekcjoner Janusz Ciborowski. Wśród nich można podziwiać portrety, karykatury Marszałka, a także medale z jego wizerunkiem, dyplomy i dokumenty.

Gabinet Orderu Wojennego Virtuti Militari

Tutaj można zapoznać się z historią jednego z najstarszych nadawanych orderów wojskowych na świecie i najwyższym polskim wyróżnieniem przyznawanym za wyróżnienia na polu bitwy. Pierwszymi kawalerami orderu byli Książę Józef Poniatowski i Tadeusz Kościuszko.

Pierwsze piętro pałacu stanowi część mieszkalna. W pałacowym ogrodzie uwagę przyciągają fontanna i rzeźby – personifikacje pór roku.

Zasady i zakres zwiedzania:

Informujemy, że od dnia 27 czerwca do 1 września 2022 r. Belweder nie będzie dostępny dla zwiedzających.  Czekamy na Państwa jesienią!

Zwiedzanie w Belwederze jest bezpłatne i obejmuje wystawę poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu,  salę historii Orderu Wojennego Virtuti Militari, Kaplicę Belwederską, wybrane sale historyczne oraz zrekonstruowany Gabinet Marszałka Piłsudskiego.

Dla grup zorganizowanych (szkoły, organizacje społeczne) zwiedzanie Belwederu odbywa się od poniedziałku do piątku o ustalonych godzinach tj. 09.00, 11.00, 13.00. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort zwiedzania grupa nie może być większa niż 25 osób (wliczając opiekunów). Większe grupy należy podzielić i wchodzą one w kolejnych godzinach. 

Rezerwacji można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną przesyłając wypełniony formularz na adres: [email protected]

Uprzejmie informujemy, że rezerwacji dokonywać mogą wyłącznie instytucje, które nie zajmują się komercyjnie turystyką.

W soboty i niedziele nie pracujemy. Jedynym wyjątkiem jest zwiedzanie dla osób indywidualnych w ostatnią sobotę miesiąca o godz. 10.00, które organizuje Biuro Podróży Escape & Explore Club Sp. z o.o.. Zgłoszenia przyjmowane są  w dni powszednie w godzinach 10.00–14.00 pod nr tel. (48) 22 506 01 70, +48 603 931 676, +48 668 171 176, e–mail: [email protected]

Ze względu na charakter obiektu zastrzegamy sobie możliwość odwołania zwiedzania nawet w ostatniej chwili bez podania przyczyny.

Zobacz także: Zespół Rezydencji Belweder – Klonowa: www.belweder–klonowa.kprp.pl