Menu rozwijane

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wniosek Rady Doskonałości Naukowej nadaje tytuły profesorskie pracownikom nauki i sztuki oraz nauczycielom akademickim. Decyzję o nadaniu tytułu profesora Prezydent RP podejmuje w formie postanowienia, wcześniej kontrasygnowanego przez Prezesa Rady Ministrów. Indywidualne akty nadające przedmiotowy tytuł, profesorowie odbierają z rąk Prezydenta.

dziedzina nauki lub sztuki  
wg. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 20 września 2019 r.
w s
prawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1818)

Liczba nadanych

tytułów

profesora

Liczba nadanych

tytułów

profesora

Liczba nadanych

tytułów

profesora

 

2019 r.

2020 r.

2021 r.

nauki:

     

nauki humanistyczne

39

61

75

 nauki humanistyczne w dyscyplinie archeologia

3

 nauki humanistyczne w dyscyplinie filozofia

5

 nauki humanistyczne w dyscyplinie historia

8

nauki humanistyczne w dyscyplinie językoznawstwo

14

nauki humanistyczne w dyscyplinie literaturoznawstwo

16

nauki humanistyczne w dyscyplinie nauki o sztuce

4

nauki inżynieryjno–techniczne

41

169

109

nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie architektura  
i urbanistyka

1

1

nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie automatyka,   
elektronika i elektrotechnika

12

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie informatyka    
techniczna i telekomunikacja

1

3

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie inżynieria   
biomedyczna

1

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie inżynieria   
chemiczna

2

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie inżynieria lądowa   
i transport

1

5

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie inżynieria    
materiałowa

   

5

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie inżynieria    
mechaniczna

9

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinach inżynieria  

mechaniczna i inżynieria materiałowa

2

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinach inżynieria  

mechaniczna i inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

1

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie inżynieria  
środowiska, górnictwo i energetyka

2

16

nauki medyczne i nauki o zdrowiu

75

218

104

 nauki medyczne i nauki o zdrowiu w dyscyplinie nauki     
farmaceutyczne

4

9

 nauki medyczne i nauki o zdrowiu w dyscyplinie nauki     
medyczne

9

74

 nauki medyczne i nauki o zdrowiu w dyscyplinie nauki     
o kulturze fizycznej

8

 nauki medyczne i nauki o zdrowiu w dyscyplinie nauki  
o  zdrowiu

1

8

nauki rolnicze

35

73

1

 nauki rolnicze w dyscyplinie nauki leśne

5

 nauki rolnicze w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

1

13

nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

9

nauki rolnicze w dyscyplinie weterynaria

8

6

nauki rolnicze w dyscyplinie zootechnika i rybactwo

3

7

nauki społeczne

33

75

38

   nauki społeczne w dyscyplinie ekonomia i finanse

5

   nauki społeczne w dyscyplinie geografia społeczno– 
   ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

1

 nauki społeczne w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

2

 nauki społeczne w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

1

 nauki społeczne w dyscyplinie nauki o komunikacji  
społecznej i mediach

1

 nauki społeczne w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

1

5

 nauki społeczne w dyscyplinie nauki prawne

30

30

 nauki społeczne w dyscyplinie nauki socjologiczne

1

 nauki społeczne w dyscyplinie prawo kanoniczne

1

2

nauki ścisłe i przyrodnicze

47

127

74

 nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie astronomia

2

 nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie matematyka

6

 nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie nauki biologiczne

14

 nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie nauki chemiczne

2

14

 nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie nauki fizyczne

9

 nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinach nauki chemiczne  
i nauki fizyczne

2

 nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie nauki o Ziemi  
i środowisku

4

10

nauki teologiczne

1

6

7

 nauki teologiczne w dyscyplinie nauki teologiczne

4

   sztuki:

21

89

36

  sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne

55

   sztuki w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne

3

   sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja  
   dzieł sztuki

15

       

Razem:

292

889

870

Poniżej dane statystyczne dotyczące nadania tytułu profesora według dziedzin nauki lub sztuki na podstawie poprzednich przepisów:

Dziedzina nauki lub sztuki

Liczba nadanych

tytułów

profesora (od 6.08.2015 r.)

Liczba nadanych

tytułów

profesora

Liczba nadanych

tytułów

profesora

Liczba nadanych

tytułów

profesora

Liczba nadanych

tytułów

profesora

 

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

nauki:

         

nauki biologiczne

4

12

6

38

22

nauki chemiczne

1

17

17

25

18

nauki ekonomiczne

3

8

9

12

16

nauki farmaceutyczne

5

8

10

11

nauki fizyczne

2

14

12

14

11

nauki humanistyczne

13

82

34

64

33

nauki leśne

1

2

6

2

nauki matematyczne

1

7

2

7

7

nauki medyczne

11

91

71

107

89

nauki o kulturze fizycznej

3

2

2

2

nauki o zdrowiu

2

3

5

2

nauki o Ziemi

1

3

4

19

10

nauki prawne

5

20

6

13

2

nauki rolnicze

7

14

19

28

nauki społeczne

5

27

16

31

13

nauki techniczne

13

74

60

63

55

nauki teologiczne

1

8

5

6

1

nauki weterynaryjne 

3

7

9

nauki wojskowe

   
 

60

381

274

448

331

sztuki:

         

sztuki filmowe

1

5

6

sztuki muzyczne

1

7

9

11

9

sztuki plastyczne

1

9

11

17

8

sztuki teatralne

1

3

 

2

16

21

34

26

Razem:

62

397

295

482

357

Od początku kadencji Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim odbyły się 33 uroczystości wręczenia aktów nadania tytułów profesorskich.

Rok 2015:

 1. 16 września

Rok 2016:

 1. 26 stycznia
 2. 23 lutego
 3. 21 czerwca
 4. 27 września
 5. 26 października

Rok 2017:

 1. 11 stycznia
 2. 8 marca
 3. 20 kwietnia
 4. 26 października
 5. 7 grudnia

Rok 2018:

 1. 6 lutego
 2. 7 marca
 3. 14 marca
 4. 25 kwietnia
 5. 21 czerwca
 6. 3 października
 7. 18 października
 8. 14 listopada

Rok 2019:

 1. 13 lutego
 2. 2 kwietnia
 3. 17 maja 
 4.  27 maja
 5. 27 czerwca
 6. 6 listopada
 7. 28 listopada
 8. 12 grudnia 

Rok 2020:

   28.  4 marca
   29. 16 września
   30. 29 września
   31. 8 października

Rok 2021:

   32. 11 lutego
   33. 25 lutego