Menu rozwijane

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wniosek Rady Doskonałości Naukowej nadaje tytuły profesorskie pracownikom nauki i sztuki oraz nauczycielom akademickim. Decyzję o nadaniu tytułu profesora Prezydent RP podejmuje w formie postanowienia, wcześniej kontrasygnowanego przez Prezesa Rady Ministrów. Indywidualne akty nadające przedmiotowy tytuł, profesorowie odbierają z rąk Prezydenta.

dziedzina nauki lub sztuki
wg. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1818)

Liczba nadanych

tytułów

profesora

Liczba nadanych

tytułów

profesora

Liczba nadanych

tytułów

profesora

Liczba nadanych

tytułów

profesora

 

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

   nauki:

 

 

 

 

 nauki humanistyczne

39

61

75

 nauki humanistyczne w dyscyplinie archeologia

3

1

 nauki humanistyczne w dyscyplinie filozofia

5

2

 nauki humanistyczne w dyscyplinie historia

8

5

 nauki humanistyczne w dyscyplinie językoznawstwo

14

4

 nauki humanistyczne w dyscyplinie
 literaturoznawstwo

16

7

 nauki humanistyczne w dyscyplinie nauki o kulturze
 i religii

3

 nauki humanistyczne w dyscyplinie nauki o sztuce

4

1

nauki humanistyczne w dyscyplinach językoznawstwo  
 i literaturoznawstwo

1

 nauki humanistyczne w dyscyplinach
 literaturoznawstwo i nauki o sztuce

1

 nauki inżynieryjno–techniczne

41

169

109

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie   
 architektura i urbanistyka

1

1

1

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie
 automatyka, elektronika i elektrotechnika

12

6

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie
 informatyka techniczna i telekomunikacja

1

3

4

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie
 inżynieria biomedyczna

1

3

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie
 inżynieria chemiczna

2

5

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie
 inżynieria lądowa i transport

1

5

3

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie inżynieria materiałowa

 

 

5

6

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie
 inżynieria mechaniczna

9

4

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie
 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

2

16

11

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinach
 inżynieria mechaniczna i inżynieria materiałowa

2

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinach
 inżynieria mechaniczna i inżynieria środowiska,
 górnictwo i energetyka

1

1

 nauki medyczne i nauki o zdrowiu

75

218

104

3

 nauki medyczne i nauki o zdrowiu w dyscyplinie
 nauki farmaceutyczne

4

9

9

 nauki medyczne i nauki o zdrowiu w dyscyplinie
 nauki medyczne

9

74

55

 nauki medyczne i nauki o zdrowiu w dyscyplinie
 nauki o kulturze fizycznej

8

4

 nauki medyczne i nauki o zdrowiu w dyscyplinie
 nauki o zdrowiu

1

8

4

 nauki medyczne i nauki o zdrowiu w dyscyplinach
 nauki medyczne i nauki o zdrowiu

1

 nauki rolnicze

35

73

1

 nauki rolnicze w dyscyplinie nauki leśne

5

3

 nauki rolnicze w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

1

13

3

 nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności
 i żywienia

9

7

 nauki rolnicze w dyscyplinie weterynaria

8

6

 nauki rolnicze w dyscyplinie zootechnika i rybactwo

3

7

2

 nauki społeczne

33

75

38

1

   nauki społeczne w dyscyplinie ekonomia i finanse

5

8

   nauki społeczne w dyscyplinie geografia społeczno–
   ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

1

2

 nauki społeczne w dyscyplinie nauki o
 bezpieczeństwie

2

 nauki społeczne w dyscyplinie nauki o polityce
 i administracji

1

6

 nauki społeczne w dyscyplinie nauki o komunikacji
 społecznej i mediach

1

 nauki społeczne w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
 i jakości

1

5

1

 nauki społeczne w dyscyplinie nauki prawne

30

30

5

 nauki społeczne w dyscyplinie nauki socjologiczne

1

1

 nauki społeczne w dyscyplinie prawo kanoniczne

1

2

 nauki społeczne w dyscyplinie psychologia

2

 nauki społeczne w dyscyplinach ekonomia i finanse i
 nauki o zarządzaniu i jakości

1

 nauki ścisłe i przyrodnicze

47

127

74

1

 nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie astronomia

2

 nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie matematyka

6

4

 nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie nauki
 biologiczne

14

6

 nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie nauki
 chemiczne

2

14

8

 nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie nauki
 fizyczne

9

7

 nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinach nauki
 chemiczne i nauki fizyczne

2

 nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie nauki
 o Ziemi i środowisku

4

10

5

 nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinach nauki
 biologiczne i nauki o Ziemi i środowisku

1

 nauki teologiczne

1

6

7

 nauki teologiczne w dyscyplinie nauki teologiczne

4

2

   sztuki:

21

88

36

 

   sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne

1

55

18

   sztuki w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne

3

   sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja
   dzieł sztuki

15

5

 

 

 

 

 

 Razem:

292

889

870

245

Poniżej dane statystyczne dotyczące nadania tytułu profesora według dziedzin nauki lub sztuki na podstawie poprzednich przepisów:

Dziedzina nauki lub sztuki

Liczba nadanych

tytułów

profesora (od 6.08.2015 r.)

Liczba nadanych

tytułów

profesora

Liczba nadanych

tytułów

profesora

Liczba nadanych

tytułów

profesora

Liczba nadanych

tytułów

profesora

 

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

nauki:

         

nauki biologiczne

4

12

6

38

22

nauki chemiczne

1

17

17

25

18

nauki ekonomiczne

3

8

9

12

16

nauki farmaceutyczne

5

8

10

11

nauki fizyczne

2

14

12

14

11

nauki humanistyczne

13

82

34

64

33

nauki leśne

1

2

6

2

nauki matematyczne

1

7

2

7

7

nauki medyczne

11

91

71

107

89

nauki o kulturze fizycznej

3

2

2

2

nauki o zdrowiu

2

3

5

2

nauki o Ziemi

1

3

4

19

10

nauki prawne

5

20

6

13

2

nauki rolnicze

7

14

19

28

nauki społeczne

5

27

16

31

13

nauki techniczne

13

74

60

63

55

nauki teologiczne

1

8

5

6

1

nauki weterynaryjne 

3

7

9

nauki wojskowe

   
 

60

381

274

448

331

sztuki:

         

sztuki filmowe

1

5

6

sztuki muzyczne

1

7

9

11

9

sztuki plastyczne

1

9

11

17

8

sztuki teatralne

1

3

 

2

16

21

34

26

Razem:

62

397

295

482

357

Od początku kadencji Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim odbyły się 36 uroczystości wręczenia aktów nadania tytułów profesorskich.

Rok 2015:

 1. 16 września

Rok 2016:

 1. 26 stycznia
 2. 23 lutego
 3. 21 czerwca
 4. 27 września
 5. 26 października

Rok 2017:

 1. 11 stycznia
 2. 8 marca
 3. 20 kwietnia
 4. 26 października
 5. 7 grudnia

Rok 2018:

 1. 6 lutego
 2. 7 marca
 3. 14 marca
 4. 25 kwietnia
 5. 21 czerwca
 6. 3 października
 7. 18 października
 8. 14 listopada

Rok 2019:

 1. 13 lutego
 2. 2 kwietnia
 3. 17 maja 
 4.  27 maja
 5. 27 czerwca
 6. 6 listopada
 7. 28 listopada
 8. 12 grudnia 

Rok 2020:

   28.  4 marca
   29. 16 września
   30. 29 września
   31. 8 października

Rok 2021:

   32. 11 lutego
   33. 25 lutego

Rok 2022:

   34. 6 kwietnia
   35. 20 kwietnia
   36. 18 maja