Menu rozwijane

31 grudnia 2020

 Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

 1.  

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

1

 1.  

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

2

 1.  

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

6

 1.  

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

4

 1.  

Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego

1

 1.  

Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

1

 1.  

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

2

 1.  

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

6

 1.  

Krzyż Wojskowy

1

 1.  

Złoty Krzyż Zasługi

34

 1.  

Srebrny Krzyż Zasługi

36

 1.  

Brązowy Krzyż Zasługi

17

 1.  

Wojskowy Krzyż Zasługi

12

 1.  

Morski Krzyż Zasługi

3

 1.  

Lotniczy Krzyż Zasługi

8

 1.  

Krzyż Wolności i Solidarności

64

 1.  

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

155

 1.  

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

282

 1.  

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

166

 1.  

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

4230

 1.  

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

68

Razem:

5 099