Menu rozwijane

30 listopada 2020

 Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

 1.  

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

7

 1.  

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

7

 1.  

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

16

 1.  

Krzyż z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości

5

 1.  

Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości

5

 1.  

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

2

 1.  

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

6

 1.  

Krzyż Zasługi za Dzielność

15

 1.  

Złoty Krzyż Zasługi

85

 1.  

Srebrny Krzyż Zasługi

150

 1.  

Brązowy Krzyż Zasługi

209

 1.  

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

989

 1.  

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

487

 1.  

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

308

 1.  

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

9126

 1.  

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

70

Razem:

11 487