Menu rozwijane

31 maja 2020

 Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

 1.  

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

19

 1.  

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

9

 1.  

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

18

 1.  

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

5

 1.  

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

2

 1.  

Złoty Krzyż Zasługi

38

 1.  

Srebrny Krzyż Zasługi

104

 1.  

Brązowy Krzyż Zasługi

144

 1.  

Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami

1

 1.  

Krzyż Wolności i Solidarności

67

 1.  

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

292

 1.  

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

289

 1.  

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

197

 1.  

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

8844

 1.  

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

126

 1.  

Gwiazda Afganistanu

5

 1.  

Gwiazda Morza Śródziemnego

48

Razem:

10 208