Menu rozwijane

31 października 2020

 Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

 1.  

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

1

 1.  

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

6

 1.  

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

9

 1.  

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

13

 1.  

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

9

 1.  

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

7

 1.  

Krzyż Zasługi za Dzielność

2

 1.  

Złoty Krzyż Zasługi

57

 1.  

Srebrny Krzyż Zasługi

62

 1.  

Brązowy Krzyż Zasługi

97

 1.  

Krzyż Wolności i Solidarności

69

 1.  

Medal za Ofiarność i Odwagę

7

 1.  

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

154

 1.  

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

92

 1.  

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

83

 1.  

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

1254

 1.  

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

61

Razem:

1983