Menu rozwijane

31 sierpnia 2020

 Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

 1.  

Order Orła Białego

1

 1.  

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

1

 1.  

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

2

 1.  

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

1

 1.  

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

24

 1.  

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

38

 1.  

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

1

 1.  

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

1

 1.  

Złoty Krzyż Zasługi

62

 1.  

Srebrny Krzyż Zasługi

79

 1.  

Brązowy Krzyż Zasługi

77

 1.  

Krzyż Zesłańców Sybiru

8

 1.  

Krzyż Wolności i Solidarności

8

 1.  

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

1088

 1.  

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

506

 1.  

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

308

 1.  

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

5118

 1.  

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

107

Razem:

7430