01 grudnia 2015

Pierwsza Dama objęła honorowym patronatem galę konkursu „Solidarna szkoła” i podczas uroczystości wręczyła specjalne wyróżnienie dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej–Curie w Końskich.

– Reprezentujecie Państwo te społeczności szkolne, które mają duże poczucie wspólnoty i angażują się w pomoc tym, którzy akurat tej pomocy potrzebują. I co jest bardzo ważne, to fakt, że właśnie młodzież bardzo często angażuje się w te akcje; nie jest obojętna na losy swoich koleżanek i kolegów. Czasami tylko potrzebuje, żebyśmy my – nauczyciele, włączyli się do tych inicjatyw. Dlatego bardzo cieszę się, że projekt Fundacji Świętego Mikołaja daje okazję do takiej współpracy – powiedziała Agata Kornhauser–Duda, gratulując tegorocznym nagrodzonym.

„Pierwsza Dama gratulowała też nauczycielom. – Dzięki udziałowi w tym projekcie uczycie państwo młodzież, jak zmieniać świat na lepsze – podkreśliła Agata Kornhauser–Duda.

Podczas gali wręczono nagrody Fundacji Świętego Mikołaja przyznane szkołom najaktywniej zaangażowanym w pozyskiwanie funduszy na stypendia dla zdolnych i aktywnych uczniów z niezamożnych rodzin w ramach programu Stypendia Świętego Mikołaja. Placówki, które zgromadziły najwięcej środków na swoich subkontach stypendialnych, zostały uhonorowane tytułem Solidarna Szkoła 2015 oraz atrakcyjnymi nagrodami.

W tym roku w konkursie „Solidarna szkoła” – prowadzonym w ramach programu Stypendia św. Mikołaja – udział wzięło 69 szkół. Łącznie zebrały one 90,6 tys. zł, czyli o 12 tys. zł więcej niż w poprzednim roku.


Program Stypendia Świętego Mikołaja polega na zbiórce funduszy na stypendia dla zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności. W inicjatywę angażują się uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Stypendia może ufundować każdy, kto chce pomóc młodym, zdolnym osobom, w trudnej sytuacji materialnej, a pieniądze można wpłacać tylko na szkoły, które zgłosiły się do programu.