Menu rozwijane

13 lipca 2022

KGW Brzozaki zdobyło trzecie miejsce w finale pierwszej edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.  Dzisiaj o bogatej tradycji koła, jego działalności społecznej i bliskich więziach między mieszkańcami Pierwsza Dama mogła przekonać się podczas wizyty w Brzózie Królewskiej w woj. podkarpackim. Następnie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pierwsza Dama i towarzyszący jej Sekretarz Stanu w KPRP, minister Jacek Siewiera spotkali się z Marszałkiem Władysławem Ortylem.

Brzóza Królewska jest jedną z największych wsi w Gminie Leżajsk, z której pochodzi powstałe w 1963 roku Koło Gospodyń Wiejskich Brzozaki. Podczas spotkania w siedzibie organizacji Agata Kornhauser–Duda zapoznała się z bogatym dorobkiem Koła przedstawionym podczas multimedialnej prezentacji, przyjrzała się przygotowanemu przez gospodynie rękodziełu, a także programowi artystycznemu.

04_AKD_KGW_Brzozaki_20220713_GJB_9475.jpg [445.89 KB]

Na przestrzeni lat członkinie koła realizowały bardzo różne zadania. Organizowały szkolenia, pokazy, kursy gotowania, szycia, pieczenia, haftu. Prowadziły hodowle drobiu, uprawiały poletka doświadczalne, dbały o pozycję kobiet w życiu społecznym. Koło w obecnym kształcie angażuje się w działania na rzecz mieszkańców, uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym gminy i powiatu, prezentuje dorobek kulturalny regionu.

Małżonka Prezydenta jeszcze raz pogratulowała paniom wyniku osiągniętego podczas Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich, podkreślając wkład organizacji nie tylko w podtrzymywanie tradycji, ale w integrowanie lokalnej społeczności. – Bardzo podoba mi się, że Państwo nie tylko podtrzymujecie tradycję, zwyczaje i kulturę świadczące o naszej polskiej tożsamości, ale przekazujecie dorobek młodszym pokoleniom i – co bardzo istotne – odpowiadacie na bieżące potrzeby mieszkańców – mówiła w Brzózie Królewskiej Pierwsza Dama.

07_AKD_KGW_Brzozaki_20220713_1S7A3241.jpg [287.66 KB]

Może Cię zainteresować Finał I edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta Młodocin Większy. Z seniorami o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

Przy KGW działa zespół śpiewaczo–obrzędowy „Brzozoki”, który bierze udział w przeglądach, spotkaniach, pielęgnuje tradycję, prezentując dawne obrzędy i zwyczaje, oferuje repertuar wokalny, taneczny i kabaretowy, z którym zespół występuje przed polską i zagraniczną publicznością. Koło zdobywa nagrody i wyróżnienia podczas konkursów kulinarnych, organizuje różne imprezy okolicznościowe, jest laureatem II miejsca w konkursie o nagrodę Prezydenta RP na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

Koło pracuje także na rzecz mieszkańców i osób potrzebujących. Dziś Pierwsza Dama podziękowała członkiniom KGW Brzozaki za działania podjęte w czasie pandemii i zaangażowanie w pomoc uchodźcom z Ukrainy, a także wspierających ich wolontariuszy.

16_AKD_KGW_Brzozaki_20220713_GJB_9658.jpg [291.04 KB]

W środę rozmawiano o współpracy koła z samorządem, Sołtysem i Radą Sołecką, ośrodkami kultury, szkołami, Ochotniczą Strażą Pożarną, Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Brzóza Królewska, z miejscowym Domem Pomocy Społecznej czy z fundacjami i stowarzyszeniami. Agata Kornhauser–Duda podkreślała, że Koło jest spoiwem łączącym lokalną społeczność i organizacją doskonale znającą różnorodne potrzeby i bolączki mieszkańców. – Często przypominam, że Koła bardzo scalają społeczność. Tu bardzo widoczna jest też wspaniała współpraca z rożnymi podmiotami, a panująca u pań niezwykle ciepła i rodzinna atmosfera najlepiej świadczy o tym, ile radości i satysfakcji ta działalność paniom przynosi – stwierdziła Pierwsza Dama.

Małżonka Prezydenta akcentowała też, że KGW są szkołami liderek. – Panie, poznając potrzeby mieszkańców mają realny wpływ na rozwój lokalnego środowiska, na poprawę jakości życia na obszarze wiejskim, często właśnie panie zostają sołtysami czy burmistrzami – dodała.

Następnie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pierwsza Dama i towarzyszący jej Sekretarz Stanu w KPRP, minister Jacek Siewiera, rozmawiali z Marszałkiem Władysławem Ortylem nt. wsparcia dla Ukrainy.

02_AKD_Rzeszow_20220713_GJB_9946.jpg [253.65 KB]

Od wybuchu wojny w Ukrainie Pierwsza Dama angażowała się w szereg inicjatyw na rzecz uchodźców oraz pomocy mieszkańcom ogarniętego wojną kraju. Dzisiaj rozmawiano o aktualnej sytuacji za naszą wschodnią granicą i koordynacji kolejnych działań pomocowych. Podczas spotkania omówiono propozycje ewentualnych wspólnych inicjatyw, a Pierwsza Dama pytała o najważniejsze potrzeby w województwie w tym zakresie.

W trakcie rozmowy marszałek Władysław Ortyl przedstawił najbardziej istotne ostatnie działania związane z pomocą dla Ukrainy. Jednym z podjętych tematów były kolonie dla dzieci ukraińskich, które w lipcu i w sierpniu zorganizuje samorząd województwa.

W spotkaniu uczestniczył również wicemarszałek Piotr Pilch oraz Jerzy Jęczmienionka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a także Lesław Majkut, sekretarz województwa oraz Rozalia Mazur, zastępca dyrektora Kancelarii Zarządu.

Może Cię zainteresować Spotkanie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Polsko-niemieckie wsparcie ukraińskich sierot

 

Wizyta Pierwszej Damy w Brzózie Królewskiej w woj. podkarpackim (1)
Wizyta Pierwszej Damy w Brzózie Królewskiej w woj. podkarpackim (2)
Wizyta Pierwszej Damy w Brzózie Królewskiej w woj. podkarpackim (3)
Wizyta Pierwszej Damy w Brzózie Królewskiej w woj. podkarpackim (4)
Wizyta Pierwszej Damy w Brzózie Królewskiej w woj. podkarpackim (5)
Wizyta Pierwszej Damy w Brzózie Królewskiej w woj. podkarpackim (6)
Wizyta Pierwszej Damy w Brzózie Królewskiej w woj. podkarpackim (7)
Wizyta Pierwszej Damy w Brzózie Królewskiej w woj. podkarpackim (8)
Wizyta Pierwszej Damy w Brzózie Królewskiej w woj. podkarpackim (9)
Wizyta Pierwszej Damy w Brzózie Królewskiej w woj. podkarpackim (10)
Wizyta Pierwszej Damy w Brzózie Królewskiej w woj. podkarpackim (11)
Wizyta Pierwszej Damy w Brzózie Królewskiej w woj. podkarpackim (12)
Wizyta Pierwszej Damy w Brzózie Królewskiej w woj. podkarpackim (13)
Wizyta Pierwszej Damy w Brzózie Królewskiej w woj. podkarpackim (14)
Wizyta Pierwszej Damy w Brzózie Królewskiej w woj. podkarpackim (15)
Wizyta Pierwszej Damy w Brzózie Królewskiej w woj. podkarpackim (16)
Wizyta Pierwszej Damy w Brzózie Królewskiej w woj. podkarpackim (17)
Wizyta Pierwszej Damy w Brzózie Królewskiej w woj. podkarpackim (18)
Wizyta Pierwszej Damy w Brzózie Królewskiej w woj. podkarpackim (19)
Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim woj. podkarpackiego (20)
Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim woj. podkarpackiego (21)
02_AKD_KGW_Brzozaki_20220713_GJB_9416.jpg
03_AKD_KGW_Brzozaki_20220713_GJB_9463.jpg
04_AKD_KGW_Brzozaki_20220713_GJB_9475.jpg
05_AKD_KGW_Brzozaki_20220713_1S7A3216.jpg
06_AKD_KGW_Brzozaki_20220713_GJB_9563.jpg
07_AKD_KGW_Brzozaki_20220713_1S7A3241.jpg
08_AKD_KGW_Brzozaki_20220713_1S7A3284.jpg
09_AKD_KGW_Brzozaki_20220713_1S7A3348.jpg
09_AKD_KGW_Brzozaki_20220713_1S7A3395.jpg
10_AKD_KGW_Brzozaki_20220713_1S7A3371_1.jpg
11_AKD_KGW_Brzozaki_20220713_GJB_9582.jpg
12_AKD_KGW_Brzozaki_20220713_1S7A3409.jpg
14_AKD_KGW_Brzozaki_20220713_GJB_9640.jpg
16_AKD_KGW_Brzozaki_20220713_GJB_9658.jpg
17_AKD_KGW_Brzozaki_20220713_GJB_9666.jpg
18_AKD_KGW_Brzozaki_20220713_GJB_9686.jpg
19_AKD_KGW_Brzozaki_20220713_GJB_9713.jpg
20_AKD_KGW_Brzozaki_20220713_GJB_9739.jpg
22_AKD_KGW_Brzozaki_20220713_GJB_9845.jpg
01_AKD_Rzeszow_20220713_GJB_9887.jpg
02_AKD_Rzeszow_20220713_GJB_9946.jpg