Menu rozwijane

Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Rodzinnego Domu Dziecka z Torunia
W Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego Agata Kornhauser–Duda przywitała społeczność Rodzinnego Domu Dziecka z Torunia oraz związanych z rodziną przyjaciół
W Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego Agata Kornhauser–Duda przywitała społeczność Rodzinnego Domu Dziecka z Torunia oraz związanych z rodziną przyjaciół
W Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego Agata Kornhauser–Duda przywitała społeczność Rodzinnego Domu Dziecka z Torunia oraz związanych z rodziną przyjaciół
Państwo Rzewuscy prowadzą placówkę opiekuńczo–wychowawczą typu rodzinnego od dwudziestu lat. Przez ten okres schronienie w ich domu znalazło czterdzieścioro czworo dzieci
Pierwsza Dama zaprosiła rodzinę do prezydenckiej biblioteki
Okazją do dłuższej rozmowy był czas spędzony w kolejnym, rzadko prezentowanym zwiedzającym pokoju
Dzieci opowiedziały o przedszkolu i szkole, przyjaciołach i ulubionych zabawach
Młodzież z kolei mówiła o swoich zainteresowaniach, szkolnych specjalizacjach, praktykach, wolontariacie i planach na przyszłość.
Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Rodzinnego Domu Dziecka z Torunia
Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Rodzinnego Domu Dziecka z Torunia
Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Rodzinnego Domu Dziecka z Torunia
Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Rodzinnego Domu Dziecka z Torunia
Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Rodzinnego Domu Dziecka z Torunia
Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Rodzinnego Domu Dziecka z Torunia
24 stycznia 2022
016_Agata_Kornhauser-Duda_RDD_Torun_Palac_20220121_GJB_0006.jpg
002_Agata_Kornhauser-Duda_RDD_Torun_Palac_20220121_GJB_0153.jpg
003_Agata_Kornhauser-Duda_RDD_Torun_Palac_20220121_GJB_0181.jpg
004_Agata_Kornhauser-Duda_RDD_Torun_Palac_20220121_GJB_0193.jpg
005_Agata_Kornhauser-Duda_RDD_Torun_Palac_20220121_GJB_0233.jpg
006_Agata_Kornhauser-Duda_RDD_Torun_Palac_20220121_GJB_0245.jpg
008_Agata_Kornhauser-Duda_RDD_Torun_Palac_20220121_GJB_0341.jpg
010_Agata_Kornhauser-Duda_RDD_Torun_Palac_20220121_GJB_0416.jpg
011_Agata_Kornhauser-Duda_RDD_Torun_Palac_20220121_GJB_0454.jpg
012_Agata_Kornhauser-Duda_RDD_Torun_Palac_20220121_GJB_9888.jpg
013_Agata_Kornhauser-Duda_RDD_Torun_Palac_20220121_GJB_9905.jpg
014_Agata_Kornhauser-Duda_RDD_Torun_Palac_20220121_GJB_9916.jpg
015_Agata_Kornhauser-Duda_RDD_Torun_Palac_20220121_GJB_9953.jpg
017_Agata_Kornhauser-Duda_RDD_Torun_Palac_20220121_GJB_0017.jpg
018_Agata_Kornhauser-Duda_RDD_Torun_Palac_20220121_GJB_0052.jpg