Menu rozwijane

Konkurs Recytatorski „Słowem – Polska” - zdjęcie w treści wpisu

Konkurs Kancelarii Prezydenta RP dla uczniów polonijnych

Konkurs Recytatorski „Słowem – Polska” skierowany jest do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą. O nagrodę Małżonki Prezydenta RP mogą ubiegać się młodzi rodacy uczący się języka polskiego w krajach ich zamieszkania. 

Konkurs ma na celu zainteresowanie uczniów polską literaturą oraz kształtowanie w nich wrażliwości na piękno języka polskiego, a tym samym wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków za granicą. Utwory poetyckie w formie nagrań wideo mogą prezentować dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych: 7–9 lat, 10–13 lat i 14–19 lat.

WYNIKI I EDYCJI >>>

Inicjatywy

Inicjatywy