Menu rozwijane

01 października 2015
  • Na wniosek Fundacji Świętego Mikołaja z Warszawy
    Gala finałowa konkursu „Solidarna szkoła”
    (1 grudnia 2015 r.)
  • Na wniosek Fundacji Szansa dla Niewidomych z Warszawy
    XIII Międzynarodowa Konferencja REHA FOR THE BLIND IN POLAND
    (3 - 4 grudnia 2015 r.)