Piątek, 13 kwietnia 2018

Agata Kornhauser-Duda w Radwanowicach o integracji osób niepełnosprawnych

- Radwanowice to wyjątkowe miejsce. Współpraca obu placówek jest niezwykłym przykładem skutecznego działania na rzecz integracji społecznej - powiedziała Małżonka Prezydenta podczas spotkania ze społecznością sąsiadujących ze sobą Fundacji im. św. Brata Alberta i Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.  

 

Agata Kornhauser-Duda złożyła w piątek wizytę w Radwanowicach w województwie małopolskim. Pierwszym punktem programu było spotkanie w Integracyjnej Szkole Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach, działającej we współpracy z Fundacją im. św. Brata Alberta. Małżonka Prezydenta rozmawiała z uczniami oraz przedszkolakami o szkolnej akcji wymiany książek, zawiłościach przedmiotów ścisłych oraz ulubionych zabawach.

 

Pierwsza Dama zapaliła też znicz przed Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji Radwanowic, a następnie w siedzibie Fundacji im. św. Brata Alberta obejrzała przedstawienie pt. „Brat Albert” w wykonaniu grupy teatralno-muzycznej „Prawie na serio”, działającej przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Radwanowicach.

 

- Dzięki zajęciom teatralnym jesteście Państwo w stanie wyrażać siebie poprzez sztukę - powiedziała Małżonka Prezydenta podczas spotkania ze społecznością sąsiadujących ze sobą Fundacji im. św. Brata Alberta i Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. - Radwanowice to wyjątkowe miejsce. Współpraca obu placówek jest niezwykłym przykładem skutecznego działania na rzecz integracji społecznej - zwróciła uwagę Pierwsza Dama.

 

Przed spektaklem, w siedzibie Fundacji im. św. Brata Alberta, Małżonka Prezydenta spotkała się z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej. - Przekonałam się jak aktywnie i efektywnie podopieczni spędzają tutaj czas, ale też miałam okazję do bardzo ciekawych rozmów - przyznała Agata Kornhauser-Duda.

 

W pracowniach komputerowej, ogrodniczej, plastycznej i tkacko-krawieckiej niepełnosprawni wykonywali zadania składające się na proces rehabilitacji społecznej oraz zawodowej. Dodatkowo wytwory rękodzieła są licytowane podczas akcji charytatywnych i kiermaszy, zaś uprawiane w ogrodzie warzywa wzbogacają ośrodkową kuchnię. W zależności od rodzaju zajęć osoby z niepełnosprawnością kształtują zdolności manualne, doskonalą umiejętności techniczne czy uczą się obsługi komputera, nawiązując jednocześnie relacje społeczne i budując wrażliwość emocjonalną i artystyczną. 

 

- Wiem, jak Państwa obecność ubogaca życie osób pełnosprawnych, jak uczycie otwartości na drugiego człowieka i po prostu zwykłej ludzkiej miłości - mówiła Pierwsza Dama, zwracając się do mieszkańców placówki. Następnie Agata Kornhauser-Duda spotkała się z zarządem i pracownikami obu fundacji, gdzie rozmawiano m.in. o sytuacji osób niepełnosprawnych oraz o popularyzowaniu w Polsce idei wolontariatu.

 

Zobacz także: Medal św. Brata Alberta dla Agaty Kornhauser-Dudy W tym roku Agata Kornhauser-Duda została uhonorowana Medalem św. Brata Alberta za działalność społeczną na rzecz organizacji pozarządowych i osób niepełnosprawnych. - Traktuję to wyróżnienie, jako wielkie zobowiązanie do wspierania osób niepełnosprawnych po to, by miały one poczucie, że są integralną i ważną częścią naszego społeczeństwa - zaznaczyła Pierwsza Dama w Radwanowicach.

 

Fundacja im. św. Brata Alberta, prócz codziennej opieki, oferuje swoim podopiecznym możliwość osobistego rozwoju, pomaga zwiększać samodzielność i otwierać się na świat. Dzięki rozmaitym warsztatom, podopieczni organizacji zdobywają nowe umiejętności i odkrywają swoje - często niezwykłe - talenty. Fundacja organizuje także koncerty, spotkania integracyjne, przeglądy teatralno-muzyczne i wystawy poświęcone twórczości artystycznej niepełnosprawnych.

 

Ideą przyświecającą działaniom Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” jest wyrównywanie szans pomiędzy ludźmi sprawnymi i osobami z niepełnosprawnością. Organizacja zajmuje się także wspieraniem leczenia, rehabilitacji oraz edukacji potrzebujących. Do tej pory pomogła blisko 24 tysiącom osób chorych i niepełnosprawnych w całej Polsce. - „Należy czynić dobro mimo wszystko” - zakończyła swoje wystąpienie Pierwsza Dama, cytując fragment tekstu, który wyryto na jednym z przytułków prowadzonych przez Matkę Teresę w Kalkucie. Z niego Anna Dymna zaczerpnęła nazwę dla swojej organizacji. (KS)

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.