Informacje dla ubiegających się o Honorowy Patronat Pierwszej Damy

 

I. Pierwsza Dama sprawuje Honorowy Patronat jako patronka jedyna i wyłączna. 

 

II. Pierwsza Dama nie obejmuje honorowego patronatu nad statutową działalnością stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym. Przyznanie patronatu Pierwszej Damy nie jest możliwe w sytuacji, gdy inicjatywa jest w trakcie realizacji.

 

III. Osoby i instytucje ubiegające się o Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta RP  są proszone o złożenie pisemnego wniosku na adres: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres:  nie później niż 60 dni przed wydarzeniem. Procedura ta pozwala na wszechstronną analizę wniosku, właściwe upublicznienie decyzji w razie przyznania patronatu, a w razie odmowy – daje wnioskodawcy możliwość zwrócenia się z prośbą o patronat do innych osób lub instytucji.

 
IV. Wniosek powinien zawierać:
 

1.        Informacje na temat wnioskodawcy;

2.        Szczegółowy opis i program inicjatywy;

3.        Informacje o źródłach finansowania przedsięwzięcia i sponsorach;

4.        Materiały filmowe i fotograficzne, w przypadku, gdy stanowią uzupełnienie

dokumentacji;

5.        Informacje o innych patronatach (w tym medialnych) oraz o nagłośnieniu

przedsięwzięcia;

6.        Informacje o udziale gości honorowych.

 

V. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Honorowego Patronatu Pierwszej Damy, podaje tę informację we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach internetowych związanych z wydarzeniem. Na stronach internetowych umieszcza ponadto link do strony www.prezydent.pl w postaci aktywnego logotypu serwisu.

 

VI. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Honorowego Patronatu Pierwszej Damy przekazuje do akceptacji projekt publikacji, folderów, plakatów itp. zawierający propozycję zamieszczenia informacji o patronacie.

 

VII. Informacja o Honorowym Patronacie Pierwszej Damy jest publikowana na stronie www.prezydent.pl w zakładce Pierwsza Dama.

  

VIII. Wnioski o Honorowy Patronat Pierwszej Damy są rozpatrywane w Biurze Szefa Gabinetu Prezydenta.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.