Legislacja

Źródłami prawa w Polsce są: Konstytucja RP, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Nad przestrzeganiem Konstytucji czuwa Prezydent Rzeczypospolitej. Prezydent uczestniczy też w procesie legislacyjnym.


Przyjętą przez parlament ustawę prezydent może podpisać, zawetować lub wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją. Prezydent ma też inicjatywę ustawodawczą i może przedstawiać parlamentowi własne projekty ustaw.
 

Zgodnie z Konstytucją Prezydent Rzeczypospolitej nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Ponadto, prezydent stosuje prawo łaski. Tego prawa nie stosuje się jednak wobec osób skazanych przez Trybunał Stanu.
 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.