Czwartek, 13 sierpnia 2015

Sierpień 2015 r.

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w sierpniu 2015 roku.

 1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw - podpisana 12 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podpisana 12 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 3. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw - podpisana 12 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 4. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych - podpisana 14 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 5. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego - podpisana 14 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 6. Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - podpisana 17 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 7. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - podpisana 17 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 8. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 17 sierpnia 2015 r. Pobierz informację
 9. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym - podpisana 25 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 10. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami - podpisana 25 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 25 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 12. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - podpisana 25 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 13. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów - podpisana 25 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 14. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach - podpisana 25 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 15. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej  - podpisana 25 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 16. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 25 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 17. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - podpisana 25 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 18. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych - podpisana 25 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 19. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw - podpisana 25 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 20. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych - podpisana 25 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 21. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 22. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 23. Ustawa  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 24. Ustawa  z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 25. Ustawa  z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 26. Ustawa  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 27. Ustawa  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 28. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 29. Ustawa  z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 30. Ustawa  z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 31. Ustawa  z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 32. Ustawa  z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 33. Ustawa  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015r. - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 34. Ustawa  z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 35. Ustawa  z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - podpisana 27 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
   

 

Pliki do pobrania

Informacja ws. ustawy o bezpieczeństwie morskim [RTF]
Informacja ws. ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym [RTF]
Informacja ws. ustawy o rachunkowości [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych [RTF]
Informacja ws. ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym [RTF]
Informacja ws. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej [RTF]
Informacja ws. ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze [RTF]
Informacja ws. ustawy o rozpatrywaniu reklamacji [RTF]
Informacja ws. ustaw o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności [RTF]
Informacja ws. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym [RTF]
Informacja ws. ustawy o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym [RTF]
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.