Piątek, 25 września 2015

Wrzesień 2015 r

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP we wrześniu 2015 roku.
 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 24 września 2015 r. Pobierz informację;
 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - podpisana 24 września 2015 r. Pobierz informację;
 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - podpisana 24 września 2015 r. Pobierz informację;
 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw - podpisana 24 września 2015 r. Pobierz informację;
 5. Ustawa z dnia  5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw - podpisana 24 września 2015 r. Pobierz informację;
 6. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 24 września 2015 r. Pobierz informację;
 7. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze - podpisana 24 września 2015 r. Pobierz informację;
 8. Ustawa z dnia 5 września 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym - podpisana 24 września 2015 r. Pobierz informację;
 9. Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji - podpisana 24 września 2015 r. Pobierz informację;
 10. Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - podpisana 24 września 2015 r. Pobierz informację;
 11. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r.  Prawo o zgromadzeniach - podpisana 24 września 2015 r. Pobierz informację;
 12. Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów - podpisana 24 września 2015 r. Pobierz informację;
 13. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw - podpisana 26 września 2015 r. Pobierz informację;
 14. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu - podpisana 26 września 2015 r. Pobierz informację;
 15. Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy - podpisana 26 września 2015 r. Pobierz informację;
 16. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw - podpisana 26 września 2015 r. Pobierz informację;

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.