Menu rozwijane

Zwierzchnictwo Prezydenta nad Siłami Zbrojnymi RP symbolizuje proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, proporzec ma formę płatu tkaniny barwy czerwonej z wizerunkiem orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku płata, w obramowaniu wężyka generalskiego. Stosunek szerokości proporca do jego długości wynosi 5:6. Stosunek wysokości orła do szerokości proporca wynosi 3:5. 

Proporzec wzorowany jest na Chorągwi Rzeczypospolitej ustanowionej rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 27 grudnia 1927 r. Chorągiew RP, którą posługiwał się tylko Prezydent, w 1939 r. została wywieziona do Londynu, gdzie używana była przez Prezydentów na Uchodźstwie.

W dniu 22 grudnia 1990 r. została przekazana Prezydentowi Lechowi Wałęsie przez ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Obecnie Chorągiew RP znajduje się w Zamku Królewskim.