Menu rozwijane

Legislacja

Prezydent Andrzej Duda podpisał łącznie 1066 ustaw, a 9 zawetował. Złożył w Sejmie 32 inicjatywy ustawodawcze, a najważniejsze z nich to m.in. ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 czy nowelizacja Kodeksu rodzinnego.

Legislacja - zdjęcie w treści wpisu

Legislacja - zdjęcie w treści wpisu nr 1

Ułaskawienia

Prezydent Andrzej Duda ułaskawił 93 osoby.

Legislacja - zdjęcie w treści wpisu nr 2